Jednou vetou

Ministerstvo spravodlivosti chce kontrolovať dobrovoľné dražby efektívnejšie

Ilustračné foto

Foto: TASR

Dobrovoľné dražby by po novom mali vykonávať iba správcovia konkurznej podstaty. Navrhuje sa to v novele zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Opatrením chce zabezpečiť lepšiu kontrolu dražieb. Návrh je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

V súčasnosti môže byť dražobníkom ktokoľvek, kto splní podmienky vzdelania a praxe a vybaví si živnostenské oprávnenie. „Okrem toho, väčšina dražobníkov sú akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré môžu za súčasných podmienok ľahko vzniknúť a zaniknúť,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Drobová. Aktuálnu kontrolu dražieb považuje rezort za málo účinnú.

Po schválení novely by dobrovoľné dražby mohli vykonávať iba správcovia konkurznej podstaty. „Vykonávajú príbuznú činnosť ekonomického charakteru podobne ako dražobníci, sú však na nich kladené vyššie odborné nároky,“ tvrdí ministerstvo. Predkladatelia argumentujú primeraným vzdelaním správcov a deklarujú lepšiu kontrolu zásluhou zápisu do registra správcov, ktoré vedie rezort spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti bude od januára v nových priestoroch

Vlastníci dražených vecí by mali mať po novom možnosť predložiť vlastný znalecký posudok. Ministerstvo tak chce predísť zvýšeným nákladom vlastníkov, ktoré vznikajú neumožnením riadnej obhliadky a vyžadovaním revíznych znaleckých posudkov od dražobníka.

Väčšiu nezávislosť dražobníka má podľa ministerstva zaručiť regulácia jeho odmien. „Na jednej strane sa horná hranica výšky odmeny dražobníka znižuje, na druhej strane sa mu garantuje odmena, ktorú nie je možné znížiť,“ priblížilo ministerstvo.

Návrh novely zákona o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona o notároch a notárskej činnosti novelizuje tiež živnostenský zákon, zákon o správcoch a Občiansky zákonník. V prípade schválenia parlamentom a prezidentkou by mali byť zmeny účinné od 1. decembra 2019.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky