Jednou vetou

Ministerstvo spravodlivosti je pripravené na súčinnosť s ekvádorskými orgánmi

Minister spravodlivosti Gábor Gál

Foto: TASR

Ministerstvo spravodlivosti SR je pripravené na súčinnosť s ekvádorskými orgánmi v rámci svojich kompetencií. Rezort to uviedol v pondelok v stanovisku, ktorým reagoval na to, že ekvádorský parlament minulý týždeň (16.5.) schválil rezolúciu, ktorou vysiela na Slovensko ministerku spravodlivosti, ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku s cieľom riešiť nevymožiteľnosť práva, a to na najvyššej diplomatickej úrovni.

Rezolúcia sa týka údajného neoprávneného zadržiavania ekvádorského dievčaťa jeho slovenským otcom. O jej prijatí ekvádorským parlamentom v pondelok informovala poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová (SaS), podľa ktorej Slovensku hrozí v tejto súvislosti ďalší medzinárodný škandál.

Ekvádor sa zatiaľ v súvislosti s únosom dieťaťa neobrátil na rezort diplomacie

„Nakoľko ide o veľmi zložitú medziľudskú situáciu, kde je v prvom rade potrebné brať ohľad na maloletú, Ministerstvo spravodlivosti SR je pripravené byť súčinné pri spolupráci s ekvádorskými orgánmi v rámci svojich kompetencií,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva. Ekvádorská strana slovenské ministerstvo spravodlivosti zatiaľ nekontaktovala.

Blahová sa domnieva, že deväťročnú dcéru Ekvádorčanky Marielly protiprávne zadržiava jej otec, ktorý nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdov ani úradov. Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová vysvetlila, že rezort nedisponuje oprávnením zasahovať do prebiehajúceho súdneho konania, nakoľko by to bolo v rozpore s ústavou. Rozhodnutia, ktoré spomína Blahová, však podľa Drobovej nie sú vykonateľné, nakoľko ich vykonateľnosť na žiadosť otca dieťaťa odložil ústavný súd.

„Navyše, v súčasnosti vo veci rozhoduje Ústavný súd, ktorý ústavnú sťažnosť podanú otcom dieťaťa 8. marca 2018 uznesením II. ÚS 148/2018 prijal na ďalšie konanie a zároveň odložil vykonateľnosť sťažovateľom napadnutých uznesení okresného a krajského súdu do právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu vo veci samej. Výkonu rozhodnutia tak bráni uvedené uznesenie ústavného súdu,“ uviedla Drobová.

Blahová: Ekvádor vysiela na Slovensko dve ministerky pre únos dieťaťa

Zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu Marica Pirošíková v tejto súvislosti uviedla, že v zmysle judikatúry ESĽP je dôležité, aby všeobecné súdy v konaní o návrat nerozhodovali automaticky či mechanicky a brali do úvahy najlepší záujem dieťaťa, ktorý môže prevážiť nad záujmom rodičov. „Vnútroštátny rozhodovací proces musí byť spravodlivý a umožniť všetkým zúčastneným sa k veci plne vyjadriť. Opačný postup súdov viedol k tomu, že došlo k zrušovaniu ich rozhodnutí najvyšším, prípadne ústavným súdom, čo neúmerne predlžovalo konanie,“ napísala Pirošíková.

Slovensko pristúpilo k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré sú v súlade so štandardom uplatňovaným v judikatúre ESĽP v oblasti medzinárodných rodičovských únosov detí, zdôraznila Pirošíková. Napriek tomu sa podľa nej v praxi môžu vyskytnúť prípady, v ktorých dôjde k porušeniu ľudských práv a následnému úspešnému podaniu ústavnej sťažnosti. „Uvedenému je možné zabrániť takým výkladom právnych noriem zo strany súdov, ktoré budú rešpektovať relevantnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva“,“ doplnila Pirošíková.

Na Slovensko priviedla Ekvádorčanka minulý rok vo februári dcéru na prázdniny k otcovi, ktorý jej ju doposiaľ nevrátil. Ekvádorčanka je preto podľa poslankyne Blahovej odvtedy na Slovensku a snaží sa o kontakt so svojim dieťaťom. Na úvod pondelkovej tlačovej konferencie pustila Blahová videozáznam, v ktorom mladá Juhoameričanka prosí po slovensky o pomoc v jej situácii. Právny zástupca otca Andrej Gara v tlačovom vyhlásení začiatkom roka 2018 zdôraznil, že maloletá nebola zverená do osobnej starostlivosti matky. Rodičia sa podľa neho ešte pred sobášom dohodli, že budú maloletú vychovávať na Slovensku, kde chodila do škôlky aj školy.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky