Jednou vetou

Ministerstvo spravodlivosti prijalo žiadosti o akreditáciu pre pomoc obetiam trestných činov

Lucia Žitňanská

Foto: TASR

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR má zatiaľ tri žiadosti subjektov, ktoré majú záujem o akreditáciu na pôsobenie v oblasti poskytovania pomoci obetiam trestných činov. Získať ju môžu v zmysle nového zákona, následne sa budú môcť uchádzať aj o finančnú dotáciu na zabezpečenie činnosti.

Zákon o ochrane obetí trestných činov umožňuje subjektom poskytujúcim pomoc obetiam požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu od 1.1.2018. „Doposiaľ sme dostali tri žiadosti o akreditáciu, a o udelení žiadnej akreditácie nebolo zatiaľ rozhodnuté,“ informoval hovorca ministerstva Peter Bubla.

Kto poskytne pomoc obetiam

Úspešní žiadatelia musia zabezpečiť poskytovanie pomoci obetiam v rozsahu troch odborov: právo, psychológia a sociálna práca. Program podpory obetí má byť interdisciplinárny, ponúkaný v tzv. modeli „one stop shop“. Obeť tak má nájsť na jednom mieste odborníkov, ktorí sa vzájomne dopĺňajú podľa jej individuálnych potrieb.

„Obeť by nemala byť poslom medzi profesiami, vystavená potrebe opakovane rozprávať o trestnom čine, čo je dôležité pre predchádzanie druhotnej viktimizácii,“ zdôraznil Bubla.

Pomoc obetiam nebudú po novom poskytovať iba akreditované subjekty. Subjekty, ktoré sa tejto činnosti venovali pred účinnosťou nového zákona, prípadne subjekty evidované napr. pod ministerstvom práce môžu činnosť vykonávať ďalej, vysvetlil hovorca rezortu. Pre zabezpečenie istého štandardu kvality pri poskytovaní pomoci obetiam, ako aj z hľadiska následnej kontroly je však záujmom ministerstva akreditovať aj tieto.

Výška dotácie nie je známa, bude závisieť od počtu prihlásených

Ministerstvo spravodlivosti bude viesť register akreditovaných subjektov. Budú v ňom aj subjekty poskytujúce pomoc obetiam podľa osobitného predpisu. Napríklad môže ísť o poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré už dnes poskytujú sociálne služby obetiam trestných činov.

Dotačný mechanizmus ministerstva v tejto oblasti bude fungovať obdobných spôsobom ako dotácie pre oblasť ľudských práv. Potrebné informácie zverejní na svojej webstránke. „O dotáciu je potrebné požiadať a nárok má len subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorému bola udelená akreditácia,“ spresnil Bubla.

Zdroje na poskytovanie dotácií bude ministerstvo získavať z peňažných súm skladaných pri zmieri v trestnom konaní. O výške dotácií rezort nateraz nevie podľa jeho hovorcu hovoriť. „Bude záležať od počtu akreditovaných subjektov a následne od počtu žiadostí o poskytnutie dotácií,“ doplnil Bubla.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky