Jednou vetou

Moderné LBC vyšetrenie majú poistenky Unionu všade bez doplatku

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Rakovina krčka maternice je na Slovensku ročne diagnostikovaná až 600 ženám a až 200 žien na ňu každý rok zomrie. Vyšetrenie LBC (Liquid Based Cytology) je zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice.

Predstavuje mimoriadne účinnú pomôcku na včasné a presnejšie odhalenie začínajúceho problému. Rakovinové bunky sa totiž môžu objaviť kedykoľvek a aj bez akýchkoľvek prejavov bolesti, či krvácania. Prevencia má preto v starostlivosti o zdravie nespochybniteľný význam.

LBC vyšetrenie je alternatívnym typom cytologického vyšetrenia a môže byť doplnené aj o vyšetrenie na infekciu HPV z toho istého odberu.

Union zdravotná poisťovňa opäť zvyšuje dostupnosť MR vyšetrení

„Toto vyšetrenie je dôležité pri prevencii. Poistenky Union zdravotnej poisťovne majú cytologické vyšetrenie metódou LBC od 1. septembra pri prevencii plne hradené už vo všetkých laboratóriách na Slovensku. To znamená, že ak gynekológ odošle vzorku do akéhokoľvek laboratória, tak poistenky Union zdravotnej poisťovne už viac nemusia doplácať za takzvanú viálku, čiže odberový materiál,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková. Ako doplnila, vďaka dohode s laboratóriami je teraz preventívne cytologické vyšetrenie metódou LBC dostupné pre poistenky Union zdravotnej poisťovne bez akéhokoľvek doplatku vo všetkých laboratóriách pokrývajúcich diagnostiku v tejto oblasti. Poistenky už nemusia mať starosť o to, či si môžu dovoliť doplatok za viálku, ak im lekár v rámci preventívnej prehliadky odporučí práve LBC metódu.

Poistenci Unionu môžu v zahraničí využívať bezplatnú asistenčnú službu

Pri vyšetrení LBC sa vzorka rovnako ako pri konvenčnej cytológií odoberá špeciálnou kefkou, avšak odobratý materiál sa nenatiera na podložné sklíčko, ale vloží sa do špeciálnej nádobky z roztokom. Odobratá vzorka sa posiela do cytologického laboratória, v ktorom pomocou špeciálneho prístroja vznikne dokonalý preparát vhodný na komplexné zhodnotenie odborníkmi. Výhodou tejto metódy je vďaka uchovávaniu buniek v špeciálnom roztoku aj možnosť nadstavbového vyšetrenia bez nutnosti opakovaného odberu. Ide napríklad o zistenie prítomnosti vysokorizikových typov HPV, alebo stanovenie proliferačnej aktivity buniek, teda či bunka má, alebo nemá rastový potenciál nádorovej bunky.

Môže vás zaujímať

Štatistický úrad spracuje výsledky volieb v 50 pracoviskách s takmer 1 600 ľuďmi