Jednou vetou

Na Bielu sobotu je cirkevné spoločenstvo ponorené do zármutku

VEĽKÁ NOC: Je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanov

autorská koláž hlavne.sk, Shutterstock

V tento deň sa nekonajú žiadne liturgické obrady.

Na Bielu sobotu je cirkevné spoločenstvo ponorené do zármutku. V chrámoch sa nachádza symbolický „Boží hrob“ s Kristom v Eucharistii, kde sa veriaci môžu prísť pokloniť a poďakovať za dar vykúpenia.

Na Bielu sobotu sa nekonajú žiadne liturgické obrady. Dokonca aj sväté prijímanie sa môže podať len zomierajúcim ako viatikum, pokrm na cestu.

Základným posolstvom Bielej soboty je mlčanie, modlitba a nádej. Niektoré spoločenstvá kresťanov na Bielu sobotu spievajú „lamentácie“, teda žalospevy.

Sú z čias, kedy bol Izrael zavlečený do babylonského zajatia a Jeremiáš sedel na rozvalinách Jeruzalema a nariekal spolu s inými pozostalými nad biedou, ktorá doľahla na Izrael. Sú to spevy bolesti, zármutku, vyznávania svojich hriechov a najmä prosba, aby nám Pán Boh odpustil a zachoval pri živote a doprial návratu.

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky