Na niektoré univerzity si môžu záujemcovia podať prihlášky aj v lete

Ilustračné foto

Foto: TASR

Na niektorých verejných, štátnych, ale aj súkromných univerzitách si môžu záujemcovia o vysokoškolské štúdium podať prihlášku v rámci druhého kola ešte aj v júlových a augustových termínoch. Uchádzači si pritom vo viacerých prípadoch môžu zvoliť dennú alebo externú formu štúdia.

Druhé kolo prijímacích pohovorov vypisujú len tie fakulty, ktoré si v prvom kole nevybrali dostatočný počet vhodných uchádzačov na štúdium. Druhé kolo prijímacích pohovorov organizuje na niektorých fakultách napríklad Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. „Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášku na SPU na Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov do 3. augusta, na Technickú fakultu do 10. augusta, na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva do 10. augusta, na Fakultu biotechnológie a potravinárstva do 20. júla a na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja do 27. júla,“ informoval TASR prorektor pre vzdelávanie SPU v Nitre Milan Šimko.

Na Slovensku vznikne akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

V júli a auguste si môžu záujemcovia podať prihlášky v bakalárskom stupni na viacerých fakultách univerzít na celom Slovensku. Ide napríklad o Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Komenského v Bratislave, Žilinskú univerzitu v Žiline, Prešovskú univerzitu v Prešove, ale aj Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na Katolícku univerzitu v Ružomberku, Technickú univerzitu vo Zvolene, Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne či na Technickú univerzitu v Košiciach. Informujú o tom jednotlivé weby univerzít. Druhé kolo prijímacích pohovorov nevypisuje napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave.

Dostatok miest pre uchádzačov o bakalárske štúdium je aj na súkromných vysokých školách. Termíny na podanie prihlášok sú na viacerých školách do konca augusta, v niektorých prípadoch až do konca septembra. Záujemca o vysokoškolské štúdium si môže podať akýkoľvek počet vysokých škôl. O spôsobe prijatia na bakalárske štúdium rozhodujú jednotliví dekani fakúlt.

Môže vás zaujímať

Nespokojní farmári idú domov! Pripravujú sa na generálny štrajk