Jednou vetou

Na odstrel medveďa bolo podaných 23 žiadostí

Ilustračné foto

pixabay.com

V roku 2019 bolo na Slovensku zatiaľ podaných 23 žiadostí na odstrel medveďa. Jedným z možných dôvodov na jeho odstrel je strata plachosti pred ľuďmi.

  „V takomto prípade sa môžu obyvatelia obce obrátiť na príslušné poľovnícke združenie pôsobiace na ich území alebo priamo na Štátnu ochranu prírody SR, ktorá situáciu preverí a určí ďalší postup,“ povedal hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.

Lesy SR podpísali s včelármi memorandum, chcú dostať do lesov viac úľov

Medveď hnedý v súčasnosti osídľuje všetky biotopy. Veľkosť populácie medveďa v rokoch 2013 až 2014 odhadli na 1256 jedincov. Sčítanie sa robilo na základe analýz DNA zo vzoriek trusu alebo srsti.

„Veľkosť populácie možno teraz pokladať za stabilizovanú, bez väčších výkyvov v početnosti,“ skonštatoval Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR.

Hranice Karpatských bukových pralesov určíme, pôjde však o kompromis, uviedol Sólymos

Medveď spôsobuje škody na včelstvách, ovciach a kozách, hovädzom dobytku, poľnohospodárskej úrode, drevinách v záhradách a ovocných sadoch. „Zmeny v krajine spôsobené rozšírením pestovania poľnohospodárskych plodín atraktívnych pre medveďa, napríklad kukurice, viedli v ostatných dvoch desaťročiach aj k zmene vo výške škôd na uvedených komoditách. Pokiaľ v minulosti prevažovali škody v živočíšnej výrobe na ovciach a kozách a na poľnohospodárskych plodinách boli nižšie, dnes je situácia opačná,“ uviedol Hletko.

V roku 2005 boli za škody na ovciach a kozách vyplatené náhrady vo výške 20.771 eur. Pred dvoma rokmi to už bolo iba 5154 eur. Vyplatené náhrady za škody v rastlinnej výrobe v roku 2005 boli 2040 eur, pred dvoma rokmi to bolo už 67.835 eur. Škody na včelstvách v roku 2017 predstavovali 23.594 eur.

Môže vás zaujímať

R. Raši: Niekoľko dôkazov o klamstvách pani Remišovej