Jednou vetou

Na šéfa úradu na nahlasovanie korupcie odporučili dve kandidátky

Úrad vlády SR
Budova Úradu vlády na Nám. Slobody v Bratislave

Foto: TASR

Zuzana Dlugošová a Monika Filipová sa stali kandidátkami na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Kandidátky odporučila vláde SR výberová komisia spomedzi 11 kandidátov. Informoval Úrad vlády (ÚV) SR.

„Na základe verejného vypočutia 11 kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti komisia zložená zo zástupcov Kancelárie prezidenta SR, vlády SR, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Rady pre štátnu službu, Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyhodnotila v zmysle zákona záujemcov o kandidatúru a na základe ich hodnotenia odporučila vláde SR Zuzanu Dlugošovú a Moniku Filipovú ako dve kandidátky na funkciu predsedníčky úradu,“ uviedol ÚV.

„Komisia podľa môjho názoru vybrala kandidátky s odbornými aj osobnostnými predpokladmi na to, aby nový úrad pre oznamovateľov fungoval dobre a zlepšil podmienky pre whistleblowerov, a tým aj prispel k zníženiu korupcie,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, ktorá dúfa, že vláda a poslanci budú rešpektovať stanovisko odborníkov. Ocenila aj spôsob výberu, ktorý je na Slovensku „jedinečný svojou otvorenosťou a nezávislosťou“. Stalo sa to po prvý raz, keď záujemcov mohlo vypočúvať bez obmedzení aj publikum a záznam bol k dispozícii širokej verejnosti,“ dodala.

Filipová je v súčasnosti riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na ministerstve vnútra. „Mojou predstavou je vybudovať úrad, ktorý je veľmi inovatívny, čo sa týka pracovných metód, má profesionálnych zamestnancov, ktorí sa téme venujú, sú ochotní sa učiť a vzdelávať sa ďalej,“ uviedla na verejnom vypočutí začiatkom júna.

Na otázku, aké by boli jej prvé kroky po zvolení, povedala, že najdôležitejšie by boli výberové konania na personálne obsadenie. Ako dôležitú vníma aj spoluprácu s prokuratúrou a inšpektorátmi práce. Chce tiež, „aby sa o úrade hovorilo, že keď si treba vyžiadať stanovisko v tejto oblasti, tak sa obrátime na úrad, lebo vie dať dobré, odborné stanovisko, sú nezávislí, apolitickí a dôverujeme im“.

Čaputová: Ešte v tomto roku by mohla byť prijatá novela volebného zákona

Právnička Dlugošová sa podľa vlastných slov venovala vo svojej kariére ochrane slabších aj pred Ústavným súdom aj na Európskom súde pre ľudské práva. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského sa zaslúžila o zavedenie právnej etiky ako povinného predmetu. Od roku 2014 pracuje ako poradkyňa Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave pre oblasť právneho štátu. „Chcem, aby verejnosť začala vnímať skutočnosť, že oznamovanie nekalých alebo neetických praktík nie je donášanie, nie je bláznovstvo, ale je to správna vec,“ priblížila jeden zo svojich cieľov v prípade jej úspešného zvolenia do čela úradu.

Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. Jeho zriadenie priniesol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti 1. marca tohto roku.

Nová inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.

Okrem Dlugošovej a Filipovej sa o post šéfa úradu uchádzali Miloš Birtus, Tibor Draskoczy, Tomáš Jacko, Daniel Krošlák, Diana Migaľová Baschierová, Viktor Pokojný, Martin Rajňák, Jozef Stopka a Rastislav Šaling.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky