Jednou vetou

Na Slovensku je najťažšie mať postihnuté dieťa, hovorí právnička

Ilustračné foto

TASR - Adriána Antošková

Chorým a ich príbuzným často radí, na aké príspevky a benefity majú nárok a pomáha s ich vybavovaním.

V najťažšej životnej situácii sú na Slovensku matky zdravotne postihnutých detí. Myslí si to právnička Katarína Fedorová, ktorá sa venuje sociálno-právnemu poradenstvu pre ľudí so zdravotnými problémami, spolupracuje s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením či sociálno-právnou poradňou pre onkologických pacientov SOPO. Tiež pomáha pacientom s poruchami imunity či sklerózou multiplex. Chorým a ich príbuzným často radí, na aké príspevky a benefity majú nárok a pomáha s ich vybavovaním.

Lekári vlani posúdili vyše 25-tisíc žiadostí o invalidný dôchodok

„Osudy onkologických pacientov sú naozaj smutné, lenže najväčší problém na Slovensku majú podľa mňa mamičky a rodiny zdravotne postihnutých detí,“ hovorí na základe skúseností zo svojej práce Fedorová. Keď sa narodí zdravotne postihnuté dieťa, jeho matka veľmi často odchádza zo zamestnania, aby sa oň postarala. „Je na opatrovateľskom príspevku. Hoci ten bol zvýšený, ani zďaleka sa nedá povedať, že by pokrýval reálne potreby a náklady dieťaťa a matky,“ zhodnotila právnička. Podotkla tiež, že keď sa narodí zdravotne postihnuté dieťa, niektorí otcovia odídu od rodiny. Rodina vtedy musí vyžiť len z príspevkov a navyše má zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť o dieťa.

„S týmito deťmi neskôr vymetá dlážku aj školský systém a naša hra na inklúziu a inkluzívne vzdelávanie,“ hovorí Fedorová. Na Slovensku podľa nej dosť dobre nefunguje školská integrácia detí so zdravotnými problémami. Tie sú posielané do špeciálnych škôl, prípadne domov v rámci individuálnych vzdelávacích programov a majú ich vzdelávať mamy, ktoré sa o ne celý deň starajú. „Raz do týždňa tam chodí na dve hodiny učiteľka a inak je ťarcha na matke,“ doplnila.

Je potrebné posilniť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím, tvrdí Shahzad

V poradni SOPO Fedorová najčastejšie radí onkologickým pacientom v otázkach invalidného dôchodku a príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). „Pacienti často nerozumejú tomu, že to sú oddelené systémy. Osobitne sa vybavuje invalidita v Sociálnej poisťovni, osobitne príspevky na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR),“ objasnila. Ako najväčší sociálno-právny problém všetkých ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku vníma kompenzácie ŤZP.

K posudzovaniu invalidity existuje v zákone o sociálnom poistení tabuľka. Východiskom sú lekárske správy a posudzuje sa, nakoľko má človek obmedzenú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. „Väčší problém je s ÚPSVaR a kompenzačnými príspevkami, pretože pri mnohých nie je presne stanovené, pri akých ochoreniach máte na ne nárok. Posudzuje sa to individuálne a zákonite môžu vzniknúť nejaké pochybnosti alebo presvedčenie o nespravodlivosti,“ hovorí Fedorová.

Môže vás zaujímať

Väzobne stíhaná Monika J. sa vzdala funkcie sudkyne