Jednou vetou

Na Slovensku vznikajú vakcinačné diery a je to riziko, upozornili odborníci

Ilustračné foto

TASR

Na Slovensku vznikajú vakcinačné diery. Ide o regióny s nižšou mierou potrebnej zaočkovanosti. Môže to byť vstupnou bránou pre návrat ochorení, ktoré sa na Slovensku už dlhšie nevyskytovali.

Potrebnú 95-percentnú hranicu nedosiahlo ku koncu augusta minulého roka povinné základné očkovanie viacerých ročníkov narodenia v niektorých krajoch proti osýpkam, mumpsu a ružienke, píše Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Ide napríklad o ročník narodenia 2011 až 2015. Ročník 2011 nemá potrebnú hranicu zaočkovanosti v Bratislavskom kraji, ročník 2012 až 2014 v Bratislavskom a Trenčianskom kraji a ročník 2015 v Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

„Laická verejnosť si často môže myslieť, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné,“ vysvetľuje pokles zaočkovanosti hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR. Upozornil však, že pokles potrebnej hranice znamená nedostatočnú kolektívnu imunitu, čím nemožno vylúčiť návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa na Slovensku nevyskytovali vôbec alebo iba ojedinele.

„Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ide o najspoľahlivejšiu ochranu,“ povedal Mikas. Zaočkovanosť detí v SR začala klesať od roku 2010, kedysi bola podľa Mikasa na úrovni 98 až 99 percent.

Deti sa v súčasnosti na Slovensku povinne očkujú proti desiatim závažným infekciám, a to proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke. Pokiaľ to rodičia nerešpektujú, hrozí im vyše 300-eurová pokuta. Povinné očkovanie hradia zdravotné poisťovne.

Rodičia môžu v téme očkovania využiť bezplatné konzultácie v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Význam povinného očkovania, ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované, rodičom vysvetlí očkujúci lekár. Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním nájdu rodičia na webe ÚVZ SR.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky