Jednou vetou

Najvyšší a Ústavný súd SR budú môcť požiadať o poradné stanovisko ESĽP

Súdna sieň
Ilustračné foto

Foto: TASR

Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR sa budú môcť obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so žiadosťou o poradné stanovisko. Ide o dobrovoľnú a voliteľnú možnosť zo strany relevantných súdov. Vyplýva to z Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého ratifikáciu odsúhlasila vláda na stredajšom rokovaní.

Najvyšší súd Slovenskej republiky by mal mať právomoci vyplývajúce z tohto protokolu len vtedy, keď koná v postavení kasačného súdu a dovolacieho súdu. „Protokolom sa rozširuje právomoc ESĽP podávať poradné stanoviská členským štátom Rady Európy, ktoré pristúpia k tomuto protokolu,“ uvádza Ministerstvo spravodlivosti SR v materiáli.
Protokol doposiaľ podpísalo 22 zo 47 členských štátov Rady Európy, a to vrátane Slovenska.

Môže vás zaujímať

RTVS sa ohradzuje voči Čekovského vyhláseniam o predraženej výrobe