Najzávažnejšie nedostatky v boji proti korupcii by mal doriešiť parlament

Budova NRSR

foto: TASR, zdroj: TASR

Najzávažnejšie nedostatky v oblasti boja proti korupcii, ktoré Slovensku vytýka Rada Európy, by mal doriešiť parlament. Vyplýva to z reakcie ministerstva spravodlivosti (MS) na správu Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), protikorupčného orgánu Rady Európy.

Slovensko podľa správy zverejnenej tento týždeň dosiahlo určitý pokrok v implementácii opatrení na predchádzanie korupcii medzi poslancami, sudcami a prokurátormi, štátne úrady by však mali zintenzívniť svoje úsilie na dokončenie prebiehajúcich reforiem.

Aktualizované: NRSR žiada vládu, aby nepokračovala v ratifikácii Istanbulského dohovoru

V správe GRECO sa uvádza, že šesť rokov po prijatí štvrtého kola hodnotiacej správy z roku 2013 Slovensko realizovalo iba sedem zo šestnástich odporúčaní tejto skupiny. Najzávažnejšie dosiaľ nesplnené nedostatky smerujú podľa rezortu spravodlivosti k odporúčaniam pre poslancov Národnej rady SR.

„Pokiaľ sa Slovenskej republike nepodarí implementovať odporúčania adresované poslancom, hodnotenie nebude úspešne ukončené,“ upozorňuje ministerstvo.

Odporúčania sa týkajú napríklad prijatia etického kódexu poslancov či zákona o lobizme. Vypracovanie etického kódexu, ktorý má riešiť konflikty záujmov a prijímanie darov a iných výhod poslancami, považuje skupina GRECO za mimoriadne dôležité odporúčanie.

Tieto odporúčania podľa rezortu predpokladajú existenciu politickej vôle na úrovni parlamentu. Iné odporúčania vyžadujú podľa rezortu dlhšie časové obdobie z hľadiska tvorby stanovísk, napríklad výkladové pravidlá pre etický kódex sudcov.

Nový prezident: Odkedy bude chodiť s ochrankou za chrbtom?

Rezort avizuje, že bude pokračovať v dialógu s parlamentom. Dialóg má pokračovať aj so Súdnou radou SR a prokuratúrou. Cieľom dialógov má byť podľa ministerstva prijatie opatrení na úplné odstránenie nedostatkov.

Rada Európy podľa tohto dokumentu tiež považuje určenú hranicu vo výške 6600 eur pre nahlásenie darov prijatých sudcami a prokurátormi za príliš vysokú.

„Dôvodom absencie legislatívnej zmeny v tejto oblasti je skutočnosť, že absentuje medzinárodný štandard vo vzťahu k minimálne stanovenej výške na nahlasovanie darov sudcami a prokurátormi,“ reaguje rezort spravodlivosti.

GRECO zároveň vyzvala zodpovedné slovenské orgány, aby do 31. decembra 2019 podali správu o opatreniach prijatých na implementáciu doteraz neuskutočnených odporúčaní Rady Európy.

Môže vás zaujímať

V súvislosti s výbuchom v Prešove polícia obvinila troch ľudí