Jednou vetou

Návrhy kandidátok musia strany podať do 1. decembra

Ilustračné foto

TASR

Politické strany musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra 2019. Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V súvislosti s vyhlásením termínu volieb do Národnej rady (NR) SR, ktoré budú 29. februára 2020, o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe aj s ďalšími termínmi.

„Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, teda v nedeľu 1. decembra 2019 o 24.00 h. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada,“ uvádza rezort. Strany totiž v zmysle zákona musia kandidátku predložiť 90 dní pred dňom konania sa volieb.

VIDEO: Danko oznámil dátum parlamentných volieb: Kampaň sa začne v utorok

Kandidátku musia politické subjekty doručiť elektronicky alebo listom zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Ponúknuť na nej môžu najviac 150 mien.

Spolu s kandidátkou musia do 1. decembra podať aj zoznam členov najvyššieho orgánu strany v počte najmenej päťnásobku členov výkonného orgánu alebo zoznam členov strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine. K obom musí byť pripojené aj vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého člena, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v strane. „Pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená,“ podotkol rezort.

Takmer 60 percent Slovákov nesúhlasí so zavedením 50-dňového moratória

S kandidátkou musia politické subjekty v zmysle zákona predložiť komisii aj potvrdenie o uhradení volebnej kaucie vo výške 17.000 eur. Kaucia sa po voľbách vráti stranám, ktoré dostanú aspoň dve percentá hlasov, alebo tým, ktorých kandidátka nebola zaregistrovaná. „Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu,“ vysvetlil rezort.

Podľa zákona štátna komisia „preskúmava predložené kandidačné listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania sa volieb“, zaregistrovať ich má najneskôr 70 dní pred voľbami. Oficiálne kandidujúce subjekty by tak mohli byť známe 21. decembra.

Maďarské mimoparlamentné strany sa dohodli na spoločnej kandidátke

Rezort upozorňuje aj na termíny spojené s tvorbou okrskových komisií. V tejto súvislosti pripomína, že politické strany, ktorých kandidátky boli zaregistrované, môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do komisie. Oznámenie musia doručiť starostovi obce, primátorovi mesta alebo starostovi mestskej časti do 8. januára 2020 do 24.00 h.

V zmysle rozhodnutia predsedu parlamentu majú starostovia či primátori vytvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti do 29. novembra 2019.

Môže vás zaujímať

Operátori majú posielať štátu telefónne čísla navrátilcov z „červených“ krajín, zaviesť sa má aj nový priestupok