Jednou vetou

Návrhy SaS v oblasti audiovízie sú nebezpečné, tvrdí filmárska obec

Prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), režisér Martin Šulík

foto: TASR

Ak má strana SaS podozrenie na zneužitie verejných zdrojov v prípade určitého filmového projektu, nech využije všetky kontrolné mechanizmy na preverenie tohto konkrétneho prípadu a nepredkladá návrhy zásadných zmien ohrozujúcich celé filmové prostredie.

Predstavitelia filmárskej obce to liberálom odkázali na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorej sa vrátili k avizovaným návrhom SaS, týkajúcich sa zmien podpory audiovizuálnej tvorby v SR.

RTVS podpísala dodatok k zmluve so štátom na deväť miliónov eur

Filmári označili návrhy za nebezpečné. „Ak by sa realizovali tieto zákonne zmeny, znamenalo by to deštrukciu súčasného systému, prostredníctvom ktorého prišlo za posledných pár nielen k výraznému nárastu filmových diel, ale aj ich oceneniu na medzinárodnom fóre,“ uviedol prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), režisér Martin Šulík.

Prezidentka Asociácie nezávislých producentov (ANP) Zuzana Mistríková zdôraznila, že odpor filmárskej obce nemá byť nesúhlasom s diskusiou o vylepšovaní systému, tobôž nie bránením kontroly čerpania prostriedkov pre podporu audiovizuálne tvorby. Je však presvedčená, že návrhy, za ktorými má byť podľa liberálov otvorenejší a spravodlivejší systém podpory, urobia zo SR neštandardné prostredie, ktoré filmovú a televíznu tvorbu zásadne negatívne postihne.

AvF: Tvrdenia SaS sa nezakladajú na skutočnosti ani na jej zodpovednom poznaní

To by podľa nej jednoznačne nastalo, ak by sa realizoval návrh SaS zrušiť viaczdrojové financovanie a prostriedky pre RTVS na výrobu filmov zo zmluvy so štátom by sa presunuli do Audiovizuálneho fondu (AvF). Tvrdenie liberálov, že objem prostriedkov na podporu by tak ostal rovnaký a podpora by bola transparentnejšia, je podľa Mistríkovej zavádzajúce. „Samotný objem by bol rovnaký, no tento krok by spôsobil, že filmové produkcie by sa už nemohli uchádzať o dotácie z medzinárodných fondov. Stratili by totiž RTVS ako koproducenta a národného vysielateľa, čo je podmienkou pre uchádzanie sa o zahraničnú podporu,“ uviedla Mistríková.

„Akonáhle príde RTVS o peniaze zo zmluvy so štátom, sa pri súčasnom nastavení koncesionárskych poplatkov stane jednoduchá vec – klesne výroba, pretože práve peniaze zo zmluvy so štátom sanujú častokrát aj peniaze na pôvodnú tvorbu,“ dodal Tibor Búza, ktorý mal na tlačovej konferencii oprávnenie hovoriť v mene RTVS. Priznal, že návrhy liberálov mu pripomínajú situáciu, keď niekto chce niečo urobiť a neurobí si ani základnú prípravu.

SaS chce spolu s filmármi pripraviť komplexnejší návrh novely zákona o AvF

Týka sa to aj návrhu liberálov, aby prostriedky AvF mohli filmári dostať len na výrobu diela ako celku, od jeho prípravy až po distribúciu, teda nie iba na samotnú prípravu, vývoj, resp. scenár filmového diela. „Vývoj je síce drahá vec, no ukáže, či ten samotný projekt je naozaj tak kvalitný, aby sa aj realizoval, čo je úplne najnákladnejšia časť celého projektu,“ poznamenal Búza zdôrazňujúc, že aj pre film má fáza vývoja rovnaký zmysel ako pre vedu, farmaceutický či automobilový priemysel. „Napríklad animovaný film ani nie je možné vyrobiť bez fázy vývoja,“ dodala výkonná riaditeľka Asociácie producentov animovaného filmu (APAF) Katarína Kerekesová.

Filmári sa takisto vyjadrili aj k medializovaným vyhláseniam predstaviteľov Smeru-SD o fungovaní Audiovizuálneho fondu a úvahe vymedziť v programovom vyhlásení vlády oblastí kultúry, ktoré chce štát kontrolovať. Mistríková poukázala na fakt, že prostriedky AvF nepochádzajú len zo štátneho rozpočte, ale aj zo zdrojov, na ktoré sa skladajú aktéri z audiovizuálneho priemyslu. „Takisto nie je pravda, že fond riadia umelci, ale tí, ktorí do neho vložili finančné prostriedky,“ dodala.

Mistríková: Návrhy SaS na zmeny v zákone o AvF môžu mať negatívny vplyv

O fungovaní AvF a jeho prospechu pre rozvoj audiovizuálneho priemyslu chce filmárska obec hovoriť aj s ministerskou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD). Filmári taktiež potvrdili, že spolu s predstaviteľmi SaS diskutujú o termíne okrúhleho stola, ktorý liberáli navrhli, „aby mohli spolu s filmárskou obcou vytvoriť komplexnejší návrh novely zákona o AvF a podpore audiovizuálnej tvorby“.

Poslanci SaS navrhujú, aby po novom mohli dotáciu AvF filmári dostať len na výrobu diela ako celok, od jeho prípravy až po distribúciu. Súčasne by sa mali podľa nich zlúčiť prostriedky pre AvF a RTVS na podporu filmov iba do jedného fondu. Dôvodom návrhu sú podľa liberálov opakované a dlhoročné problémy s efektívnosťou využitia finančných prostriedkov poskytovaných na podporu audiovizuálnej kultúry a jej kontrolou. Vychádzajú aj z konkrétneho podozrenia pri projekte Generál, v rámci ktorého podali trestné oznámenie pre možný subvenčný podvod.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky