Jednou vetou

Nedostatok sudcov sa odráža v nevybavených podaniach a dĺžke konania

Ústavný súd SR

foto: TASR

Absencia deviatich z 13 sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR značne ovplyvňuje počet nevybavených podaní a priemernú dĺžku jedného konania pred ÚS. Na základe doterajších štatistických údajov na to vo štvrtok poukázala ústavná sudkyňa Jana Baricová, vykonávajúca úlohu predsedníčky ÚS.

Funkčné obdobie sa deviatim sudcom ÚS skončilo v polovici februára. Národná rada SR dosiaľ nezvolila žiadnych kandidátov, z ktorých má prezident SR vymenovať chýbajúcich ústavných sudcov. Plénum ÚS je tak nefunkčné a ÚS má len jeden senát. „Pre rozhodovanie vo veciach, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum Ústavného súdu, je preto nevyhnutné jeho doplnenie,“ opätovne pripomenula Baricová.

Právnici vyzývajú poslancov, aby si pri voľbe sudcov ÚS splnili svoju povinnosť

Podľa zverejnenej štatistiky k 16. februáru 2019 ÚS evidoval 685 nevybavených podaní. Od 17. februára do 27. marca 2019 bolo ÚS doručených 265 podaní, z toho 70 podaní bolo pridelených I. senátu. V danom období I. senát vybavil 71 podaní a priemerná dĺžka jedného konania pred ÚS predstavovala 9,57 mesiaca.

„Z celkového počtu 71 vybavených podaní boli okrem vecí pridelených náhodným výberom sudcom spravodajcom pridelené aj naliehavé veci, patriace do rozhodovacej pôsobnosti senátu, rozhodnutie o ktorých neznesie odklad. V jednom prípade tak Ústavný súd rozhodoval o sťažnosti vo veci porušenia práv maloletých detí a v šiestich prípadoch o sťažnostiach osôb vo výkone väzby,“ informoval ÚS.

Koalícia bude vo štvrtok opäť rokovať o voľbe kandidátov na ústavných sudcov

Z celkového počtu 879 nevybavených podaní evidovaných na ÚS k 27. marcu 2019 patrí 27 do rozhodovacej právomoci pléna Ústavného súdu.

„Na základe uvedených štatistických údajov možno skonštatovať, že absencia deviatich z 13 sudcov Ústavného súdu značne ovplyvňuje počet nevybavených podaní (návrhov a sťažností) a priemernú dĺžku jedného konania pred Ústavným súdom, keďže umožňuje konanie len vo veciach, v ktorých je príslušný rozhodovať prvý senát Ústavného súdu,“ uviedla Baricová.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky