Jednou vetou

Nemčinári a germanisti žiadajú posilniť výučbu druhého cudzieho jazyka

Ilustračná foto

Foto: pexels.com

Komunikačné zručnosti sú považované za jedny z kľúčových v európskej vzdelávacej politike, preto je vzdelávanie na princípe viacjazyčnosti transverzálnou kompetenciou. Upozornili na to zástupcovia Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), ktorí tému jazykovej rozmanitosti v slovenskom vzdelávaní otvorili aj pri príležitosti tohtotýždňového Európskeho dňa jazykov (26. 9.).

SUNG požaduje v kontexte podpory viacjazyčnosti hodinové posilnenie druhého cudzieho jazyka v štátnom vzdelávacom programe. „Myslíme si, že by mal byť druhý cudzí jazyk na školách s vyučovacím jazykom slovenským povinný. Takýmto spôsobom by sa neznížila ani výstupná jazyková úroveň u žiakov v povinnej angličtine v prípade, že si ju žiaci vyberú na druhom stupni základnej školy,“ uviedli.

Na potrebu vyučovania aspoň dvoch cudzích jazykov na slovenských školách poukazujú aj v kontexte faktu, že Slovensko je súčasťou schengenského priestoru s voľným pohybom osôb. „Model materinský jazyk a dva cudzie jazyky na školách môže napomôcť k dobrým susedským vzťahom, keď sa žiaci učia napríklad jazyk susednej krajiny,“ konštatujú zástupcovia iniciatívy učiteľov nemeckého jazyka a germanistov.

Lubyová: Kvalitné vzdelávanie závisí od kvalifikácie a motivácie pedagógov

Zdôrazňujú aj nevyhnutnosť zabezpečiť kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, disponujúcich vysokou jazykovou kompetentnosťou. „Legislatívny rámec pre vyučovanie nastavujú politici. Realizáciu rámcových podmienok na vyučovanie cudzích jazykov je však potrebné zabezpečiť v kooperácii s pedagogickými fakultami a garantmi učiteľských študijných programov,“ dodávajú.

Môže vás zaujímať

Pellegrini má obavy, že sa špeciálnym prokurátorom stane Daniel Lipšic