Jednou vetou

Neuvážlivý odchod sudcov do dôchodku môže ohroziť výkon súdnictva, tvrdí Praženková

Predsedkyňa Súdnej rady SR Lenka Praženková.

Foto: TASR

Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková zatiaľ nezaradila na program rokovania Súdnej rady schválenie návrhu na odvolanie aktívnych sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov.

Dôvodom je, že sa historicky prvým hromadným výberovým konaním nepodarilo naplniť databázu voľných miest sudcov. V prípade odchodu sudcov do dôchodku sa Praženková obáva kolapsu súdov. Ich odvolávanie chce preto navrhovať „uvážlivo a postupne“.

Súdna rada v novom zložení zasadala od júla 2017 už šesťkrát, túto otázku zatiaľ neriešila. Tlačové oddelenie kancelárie rady informovalo, že najbližšie má v pláne práce personálne záležitosti tohto druhu v mesiaci júl 2018.

Kiska očakáva postup, ktorý plynie z Ústavy

„Vzhľadom na situáciu s úspešnosťou hromadného výberového konania a zatiaľ nenaplnenú databázu kandidátov na sudcu by bol v súčasnosti pri hromadnom odvolávaní sudcov, ktorí dovŕšili 65 rokov veku a sú vo výkone funkcie sudcu, ohrozený výkon súdnictva na jednotlivých dotknutých súdoch,“ uvádza sa v stanovisku pre TASR. Praženkovej kancelária vysvetlila, že „je potrebné k danej otázke pristupovať uvážlivo a postupne, aby sa výkon súdnictva neohrozil“.

Návrhy na odvolanie z funkcie sudcov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, predkladá Súdna rada prezidentovi SR. Hlava štátu Andrej Kiska očakáva, že Súdna rada v novom zložení a pod novým vedením bude postupovať ako jej predchodkyňa a bude mu návrhy doručovať. „Prezident predpokladá, že Súdna rada bude postupovať v zmysle ústavy a pošle prezidentovi zoznam sudcov nad 65 rokov,“ reagoval hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Kancelária Súdnej rady, naopak, pripomenula, že „v súčasnosti ešte neboli odvolaní pánom prezidentom ani všetci sudcovia, ktorí sú vo výkone a ktorí mu boli predložení Súdnou radou v prvom polroku 2017“. Personálnou otázkou sa zaoberala na ostatnom zasadnutí 29. januára, keď v tajnom hlasovaní neprešiel návrh na odvolanie 12 sudcov s dosiahnutým vekom 65 rokov, ktorí však už nesúdia a majú prerušený výkon funkcie.

Rozdielne názory na budúcnosť emeritných sudcov

Praženková chce týchto emeritných sudcov osloviť s otázkou o prípadnom záujme pôsobiť v novozavedených profesionálnych komisiách na hodnotenie sudcov. Okrem týchto 12 sudcov je na dôchodku v súčasnosti aj ďalší sudca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov v roku 2018. Jeho meno na januárové rokovanie Súdnej rady zaradené nebolo.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vypísala celkom 125 sudcovských miest, databáza má byť obsadená novozavedenými hromadnými výberovými konaniami. Na historicky prvom takomto výbere v novembri 2017 sa podarilo uspieť len 36 kandidátom na sudcovský talár. Ďalšie hromadné výberové konania majú nasledovať.

Prezident Andrej Kiska je presvedčený, že sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, je zásadne potrebné odvolávať tak, ako to predpokladá ústava a zákony. Po nástupe do funkcie kritizoval, že jeho predchodcovia nevyužívali zákonnú úpravu, proces odvolávania sudcov takmer nefungoval a prax v tejto oblasti bola neprehľadná. Navrhol aj zmenu, ktorá by dosiahnutie veku sudcu spájala s automatickým zánikom jeho funkcie.

Môže vás zaujímať

Úrad vlády SR

Pellegriniho kabinet sa stretne posledný raz pred parlamentými voľbami