Jednou vetou

Neziskové organizácie majú povinnosť oznámiť MV svoje aktuálne údaje

Ministerstvo vnútra
Budova Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

Foto: TASR

Neziskové organizácie majú v priebehu roka oznámiť Ministerstvu vnútra (MV) SR svoje aktuálne údaje. Povinnosti im vyplývajú z prípravy nového komplexného registra mimovládok.

Do nového registra sa budú podľa rezortu vnútra od 1. januára 2021 zapisovať údaje o nadáciách, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov a organizáciách s medzinárodným prvkom. Ministerstvo apeluje na neziskovky, aby povinné oznámenia zasielali bezodkladne.

Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. decembra 2018 musia rezortu vnútra do 30. júna tohto roka oznámiť aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. „Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená,“ informuje tlačový odbor ministerstva vnútra.

Z jarných prázdnin sa ako prví potešia školáci na východnom Slovensku

Existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky konajúce vo svojom mene a tieto organizačné jednotky nezanikli pred 1. januárom 2019, musia podľa novej legislatívy do konca roka písomne zaslať rezortu vnútra svoje aktuálne údaje. Uviesť majú svoj názov, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.

Rezort ďalej informoval, že v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil pre mimovládky odpovede na najčastejšie kladené otázky vyplývajúce z aplikácie nového zákona. K dispozícii sú tiež upravené formuláre, prostredníctvom ktorých je potrebné zasielať oznámenia. Dostupné sú na webe MV SR.

MV SR zároveň informuje, že zápisy v registroch či evidenciách vykonané podľa doterajších predpisov do uvedenia nového registra do prevádzky sú považované za zápisy v registri mimovládnych neziskových organizácií.

Môže vás zaujímať

Väzobne stíhaná Monika J. sa vzdala funkcie sudkyne