Jednou vetou

NKÚ podal vlani 16 trestných oznámení, potvrdil nedostatky pri eurofondoch

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík

Foto: TASR

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) uskutočnil vlani 33 kontrol, preveril takmer 300 subjektov verejnej správy, zistil 2245 nedostatkov vrátane porušení zákonov.

Národná rada dala zelenú správam o činnosti SIS a VS

 Podal 16 trestných oznámení, 13 podnetov na Úrad pre verejné obstarávanie a 20 podnetov na ministerstvo financií. Informoval o tom v parlamente predseda NKÚ Karol Mitrík pri predložení Správy o kontrolnej činnosti úradu za rok 2017. Zo správy tiež vyplývajú vážne nedostatky v príprave projektov, čo podľa NKÚ ohrozuje čerpanie eurofondov. Poslanci vzali správu na vedomie.

„Kontroly preverili rôzne stránky vynakladania verejných zdrojov,“ uviedol v pléne. Mitrík naznačoval podozrenia z plytvania u rôznych ministerstiev, hovoril o nedostatočnom vnútornom kontrolnom systéme niektorých rezortov. „Podstatné kontrolné zistenia obsiahnuté vo výročnej správe sú dôkazom toho, že v organizáciách verejnej správy je stále značný priestor pre hospodárnejšie, efektívnejšie, ale najmä účinnejšie využitie verejných prostriedkov,“ poukázal Mitrík.

Výrazné rezervy podľa jeho slov zistili kontrolóri aj v oblasti rozpočtového procesu. „Najmä programového rozpočtovania, v rámci ktorého sa objavuje veľa znakov formalizmu, ciele sú stanovené veľmi všeobecne, ukazovatele hodnotenia nie sú nastavené tak, aby sa dala hodnotiť ich efektívnosť a účelnosť,“ vysvetlil.

Správa NKÚ potvrdzuje obrovské zlyhania viacerých rezortov, skonštatovala Remišová

Podobné problémy sa podľa neho ukazujú aj pri hodnotení významných národných, európskych projektov. „Chýbajú ukazovatele, pomocou ktorých by sa dala hodnotiť efektívnosť a realizované projekty neriešia problém komplexne. To sa týkalo projektov odkanalizovania, Repas, ESO a pod.,“ uviedol Mitrík.

Výročná správa hovorí aj o výsledkoch medzinárodných kontrol a rôznych projektov, ktoré sú financované aj z eurofondov. „Ani fakt, že Slovensko využíva európske zdroje už dlhšie obdobie, nevedie k odstráneniu vážnych nedostatkov, na ktoré NKÚ poukazuje dlhodobo. Aj rok 2017 potvrdil viacero vážnych nedostatkov v príprave projektov a ich kvalite, čo ohrozuje čerpanie týchto zdrojov,“ zdôraznil Mitrík.

V minulom roku sa kontrolóri venovali aj problematike dopravnej infraštruktúry a služieb v doprave, preverovali systém riadenia štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva či to, akým spôsobom územná samospráva zabezpečuje výkon zakladateľských funkcií v obchodných spoločnostiach.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky