Jednou vetou

Nová platforma chce pomôcť riešiť problémy generačnej chudoby

chudoba, bezdomovec
Ilustračné foto

Foto: Pixabay.com

Nová mimovládna platforma má riešiť problémy generačnej chudoby. Platforma neziskových organizácií z celého Slovenska chce pomôcť ľudom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Mosty z generačnej chudoby je názov novovzniknutej otvorenej neformálnej platformy neziskových organizácií z celého Slovenska, ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo sú najčastejšie Rómovia.

„Zakladatelia Mostov z generačnej chudoby sú presvedčení, že táto platforma vytvorí perspektívnu a udržateľnú cestu, ktorá umožní spojiť sily a dosiahnuť tak cieľ – sociálnu inklúziu najbiednejších skupín obyvateľstva na prospech nielen ich, ale celej spoločnosti. Zároveň má za cieľ presadzovať na tomto poli celoplošné riešenia, ktoré povedú k vytvoreniu podmienok pre dôstojný život každého obyvateľa tohto štátu,“ informovala TASR Beáta Hybáčková z organizácie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Obavy z dovolenky? Slováci z týchto destinácií strach nemajú

Na založení platformy sa zhodli zástupcovia 14 dlhodobo v problematike proaktívnych neziskových organizácií koncom júna v Košiciach. Stretnutie zorganizovalo ETP Slovensko v rámci projektu Karpatská platforma občianskych organizácií. Zámerom tohto workshopu bolo zadefinovať najdôležitejšie oblasti práce na pomoc najchudobnejším spoluobčanom a posilnenie intenzívnejšej spolupráce neziskových organizácií.

„Účastníci stretnutia sa pri hľadaní podstaty nedôstojného života segregovaných občanov Slovenska zhodli na tom, že kľúčový problém je generačná chudoba, ktorá je následkom dlhodobého zanedbávania tejto témy zo strany štátu. S jej ďalekosiahlymi a žalostnými dôsledkami sa v teréne každodenne stretávajú, a preto chcú tento stav zmeniť,“ uviedla Hybáčková.

Zdravotné poisťovne dostanú za poistencov po smrti ročne 5,5 milóna eur

Platforma je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa venujú problematike generačnej chudoby. Kontaktom pre záujemcov je e-mailová adresa mosty@ke.etp.sk.

Môže vás zaujímať

Pellegrini Sólymosovi: Ožral si sa? Pobil si sa? Toto by si mal urobiť!