Jednou vetou

Nový projekt má umožniť ŤZP občanom nájsť parkovanie cez mobil

Ilustračné foto

TASR

Hoci majú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) k dispozícii vyhradené parkovacie miesta, nájsť ich nie je vždy jednoduché. Tieto problémy však môžu byť podľa DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) onedlho minulosťou. Zdravotne postihnutému občanovi, prípadne jeho sprievodcovi, postačí vytiahnuť z vrecka mobil a nechať sa navigovať na najbližšie voľné miesto, informovalo.

„Málokomu by sa chcelo inštalovať do mobilu množstvo rôznych aplikácií podľa mesta či obce, ktoré potrebuje navštíviť. Preto je oveľa lepšie, ak jedna aplikácia obsluhuje všetky parkovacie miesta pre osoby s ŤZP vo viacerých obciach a mestách. Navyše, prevádzka vlastnej aplikácie by bola pre mnohé mestá ekonomicky príliš náročná,“ povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS. Aby bolo nové riešenie pohodlné a efektívne, musí byť podľa neho riešené centrálne a zahŕňať parkovacie miesta čo najväčšieho počtu miest a obcí.

Záujem o zapojenie sa do projektu potvrdilo viac ako 50 miest, vrátane tých veľkých v kategórii nad 80.000 obyvateľov. Celkovo by sa ich mohlo zapojiť približne 150.

„Podnetné nápady a návrhy na vylepšenia máme aj od zástupcov Organizácie muskulárnych dystrofikov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenského zväzu telesne postihnutých a ďalších,“ vysvetlil Milan Muška zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ombudsmanka: Štát umelo vytvára z detí dlžníkov

DEUS plánuje na parkoviskách nainštalovať 5500 senzorov, ktoré budú sledovať, či sú parkovacie miesta obsadené, alebo nie. Súčasťou parkovacieho preukazu pre osoby s ŤZP by sa mali stať tokeny – aktívne identifikačné prvky v podobe plastikových kariet, priblížilo DEUS. Navrhované riešenie bude najprv otestované v rámci pilotného projektu v troch vybraných mestách.

„Jednoznačne vítame tento projekt,“ uviedol Tibor Köböl, podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR. „Naše združenie zastupuje viac ako 20.000 ľudí so zdravotným postihnutím a tento projekt má výborný predpoklad riešiť aspoň jeden z problémov zdravotne postihnutých. Deň čo deň sme nútení hľadať vyhradené parkovacie miesta a strácame pritom veľa času, ako aj peňazí, pričom osoby so zdravotným postihnutím zväčša patria do nízkopríjmovej skupiny občanov.“

„Teším sa tomuto projektu a aj tomu, že sme mali možnosť byť pri jeho príprave,“ povedala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. „Evidujeme podnety, ktoré poukazujú na to, že ľudia, ktorí sú držiteľmi parkovacích preukazov, nemajú kde parkovať. Vidím veľký prínos tohto celého systému, okrem možnosti nájsť jednoduchšie parkovacie miesto aj v tom, že zmapuje, či tie 4% určené ako parkovacie miesta pre osoby s ŤZP sú v dostatočnom počte,“ doplnila.

Môže vás zaujímať

Ministerstvo vnútra nedokáže vysvetliť, čí Lučanský má, alebo nemá šoféra