Jednou vetou

Nový zákon. Zmení sa vďaka nemu v školstve niečo k lepšiemu?

Ilustračný obrázok

Foto: Pixabay.com

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch nezvýši atraktivitu povolania. Myslí si to prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman. Napriek niektorým pozitívnym posunom v znení návrhu zákona ho SKU nepovažuje za dostatočný.

Návrh zákona kladie zvýšené nároky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. „Systém vzdelávania zostáva komplikovaný, do zákona je navrhnutých sedem typov vzdelávaní ukončených obhajobou záverečnej práce a praktickou skúškou pred komisiou,“ uviedol Crmoman. Pribudlo špecializačné vzdelávanie pre vykonávanie pozícií v škole, ktoré doteraz vykonávali skúsení učitelia bez povinného vzdelávania, predatestačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávania v školách.

Nový systém financovania

Financovanie vzdelávaní navrhované zákonom nezrovnoprávnilo poskytovateľov a podľa SKU zvýhodňuje organizácie zriadené ministerstvom. „Neakceptoval sa návrh SKU, aby sa z rozpočtu poskytli finančné prostriedky školám v takom rozsahu, aby ich mohli použiť podľa vlastných vzdelávacích potrieb a plánu vzdelávaní. To by si vyžadovalo zvýšenie dnes príliš nízkeho normatívu na vzdelávanie,“ tvrdí Crmoman. Zákon neposilňuje kontrolné mechanizmy kvality poskytovaných akreditovaných vzdelávaní, zásadne sa nezvyšuje transparentnosť ich hodnotenia absolventmi.

Prečítajte si tiež: V Grécku priali nový zákon. Homosexuálne páry môžu vychovávať deti

SKU tvrdí, že zmena atestačného konania a zavedenie atestačného portfólia by mohla byť prínosom, ak by zákon nedával právo určovať obsah atestačného portfólia organizácii ministerstva školstva, ale jeho rozsah a obsah by bol vymedzený priamo v zákone. Súčasné nastavenie portfólia v návrhu je podľa SKU nedostatočné.

Povinnosť absolvovať určité druhy vzdelávania

Crmoman priblížil, že návrh zrušil kreditový príplatok, ktorý bol priznaný zamestnancovi po získaní určitého počtu kreditov. „Jeho zrušením sa odstránil problém nadobúdania kreditov za účelom zvýšenia mzdy, ktorý v súčasnosti jednoznačne vyplýva z nízkeho finančného ohodnotenia profesie. Nezaviedol však žiadny iný prvok externej motivácie vzdelávať sa, preto môžeme predpokladať pokles vzdelávajúcich sa učiteľov v ponúkanom systéme,“ priblížil Crmoman s tým, že zákon to chce nahradiť zavedením novej povinnosti absolvovať niektoré druhy vzdelávania. Túto skutočnosť hodnotí SKU negatívne.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky