Jednou vetou

NR SR: Poslanci opäť schválili limity na počet členov politických strán

Národná rada SR

Foto: TASR

Parlament odmietol námietky prezidenta SR Andreja Kisku k novele zákona o politických stranách. Opätovne tak schválil limity na počet členov a ďalšie pravidlá pre fungovanie politických strán.

Prezident upozorňoval, že viaceré ustanovenia zákona neprimerane a neodôvodnene zasahujú do ústavného práva občanov SR zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. Chýbala mu tiež dôkladnejšia diskusia o zmenách. Podľa prezidenta by mali byť zmeny výsledkom širšej politickej zhody po dostatočnom vyhodnotení možných rizík.

Novela zákona o politických stranách určuje politickým stranám, ktoré chcú kandidovať do NR SR či Európskeho parlamentu, konkrétne počty členov. Tieto strany majú mať po novom dvojnásobok počtu kandidátov na listine, teda ak kandiduje 150 kandidátov, tak aspoň 300 členov, alebo aspoň 45 členov najvyššieho orgánu. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán a upraviť nakladanie s finančnými darmi.

Zvyšovanie napätia v Azovskom mori považuje Kiska za neakceptovateľné

Novinkou je aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Strana by po novom tiež mala mať reálne sídlo, ktoré by mala zdokumentovať nejakým právnym dokumentom. Nemala by to byť len nejaká „schránková firma“.

Zmeny sa týkajú aj pôžičiek, strany majú na svojich webstránkach zverejňovať údaje o prijatej pôžičke aj s informáciami o osobe, ktorá ju poskytla. Mali by tak urobiť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Ďalšia zmena je v daroch. Strana bude môcť prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak jeho hodnota od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300.000 eur. „Nemôže sa stať, že nejaká finančná skupina zafinancuje jednu politickú stranu a cez ňu potom bude pretláčať svoje záujmy,“ vysvetlil šéf klubu SNS Tibor Bernaťák.

NR SR: Zdravotnícky výbor neodsúhlasil rozpočet na budúci rok

Rovnako si strana má po novom zriadiť platobný účet v Štátnej pokladnici, na ktorom budú príspevky zo štátneho rozpočtu. Číslo osobitného účtu má oznámiť ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na webe. Tento účet nemá byť rovnaký ako transparentný účet zriadený pre voľby.

V novele je aj opatrenie, aby tvorcovia strany a programu, pre ktorý bola ich strana zrušená, nemohli byť počas piatich rokov členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu akejkoľvek politickej strany. Za porušenie by mala hroziť strane pokuta 3500 eur.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky