Jednou vetou

NÚCEM centrálne vyhodnotí odpovede maturantov v testoch zo slovenčiny

Ilustračné foto

Foto: TASR

Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) po prvý raz centrálne vyhodnotí odpovede maturantov v testoch zo slovenského jazyka a literatúry. Týmto chce zabezpečiť objektívne a jednotné hodnotenie testov všetkých maturantov. Informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetky odpoveďové hárky zo slovenského jazyka a literatúry budú vyhodnotené centrálne za využitia informačných technológií. Táto zmena tiež zjednodušila prácu učiteľov, ktorí v predchádzajúcich rokoch maturít hodnotili niektoré úlohy podľa kľúča správnych odpovedí na školách v popoludňajších hodinách. „V najbližších dňoch budú všetky originály odpoveďových hárkov zo slovenčiny doručené do nášho spracovateľského centra, kde budú odpovede žiakov zoskenované, zdigitalizované a vyhodnotené podľa rovnakého kľúča,“ poznamenala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

„Jednotlivé varianty a typy odpovedí žiakov vyhodnotíme podľa kľúča správnych odpovedí, ktorý bol, samozrejme, vytvorený zároveň spolu s testom, a tiež prešiel kontrolou a pripomienkami zo strany recenzentov testov. Predpokladáme, že sa budú medzi odpoveďami žiakov vyskytovať aj také možnosti, ktoré bude potrebné osobitne posúdiť, odkonzultovať a vyhodnotiť, či sú akceptovateľné alebo nie,“ povedala Kanovská. Ako doplnila, takéto odborné posúdenie niektorých možných odpovedí žiakov urobia s predsedami predmetových maturitných komisií, ktorých nominovali na centrálne vyhodnocovanie odbory školstva pri okresných úradoch v sídle kraja. „Finálnu podobu kľúča správnych odpovedí schváli validačná komisia expertov na slovenský jazyk a literatúru,“ vysvetlila riaditeľka NÚCEM.

Maturitný týždeň uzavrie test a sloh z maďarského a ukrajinského jazyka

 Predpokladaný termín zverejnenia finálnej verzie kľúča správnych odpovedí zo slovenského jazyka a literatúry je 25. marca. Výsledky z testov externej časti maturitnej skúšky sa maturanti dozvedia v elektronickej forme 2. mája pred nástupom na akademický týždeň. Od 20. mája do 7. júna budú na jednotlivých stredných školách prebiehať ústne maturity.

V piatok ukončilo takmer 2000 maturantov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín týždeň písomných maturít. Písomné maturity absolvovalo viac ako 43.000 maturantov na celom Slovensku. V utorok (12. 3.) žiaci písali testy a slohové práce zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, v stredu (13. 3.) to boli zasa testy z vybraného cudzieho jazyka a vo štvrtok (14. 3.) to bol voliteľný test z matematiky.

Môže vás zaujímať

Danko tvrdo o Poliačikovi: Veď sa správa ako zviera, fuj!