Jednou vetou

O forme a obsahu praktickej časti maturity rozhodne riaditeľ konkrétnej školy

Ilustračná foto, archívne

Foto: TASR

O forme a obsahu praktickej časti maturity rozhodne riaditeľ konkrétnej školy.

Stredoškoláci na odborných školách by mohli absolvovať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS). O forme a obsahu rozhodne riaditeľ školy podľa toho, aké má škola na jej vykonanie reálne podmienky. Ako pre agentúru SITA priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) vypracovali usmernenie ako to urobiť. Pre agentúru SITA hovorca ŠIOV Ján Füle uviedol, že praktickú časť maturít momentálne rieši inštitút so školami a zamestnávateľmi.

Ministerstvo školstva odporúča využiť priestory strednej odbornej školy či cvičné školské pracovisko. A to v prípade, že z dôvodu opatrení spojených s mimoriadnou situáciou, to nie je možné na pracovisku zamestnávateľa alebo pracovisku praktického vyučovania. V odporúčaní vyzývajú, aby minimalizovali počet prítomných pracovníkov zamestnávateľa a aj účasť verejnosti v čase konania skúšky.

Stredoškolák môže absolvovať praktickú časť, buď vo vyžrebovanej alebo v určenej téme. V tejto súvislosti ministerstvo odporúča využiť možnosť určenia témy. Forma ukončenia je rôzna. Od praktického uskutočnenie a predvedenie komplexnej úlohy po obhajobu úspešných súťažných prác. Ministerstvo odporúča minimalizovať trvanie všetkých foriem skúšky so sústredením sa na overenie vedomostí a predovšetkým zručností, ktoré majú zásadný vplyv na profil absolventa. „Preferovať realizáciu PČOZ MS individuálnou formou, v prípade skupinovej formy odporúčame minimalizovať počet osôb v učebni, v závislosti na personálnych a priestorových možnostiach školy,“ dodáva.

Školy sú momentálne zatvorené do odvolania a výučba sa uskutočňuje dištančnou formou. Zrušila sa aj písomná časť maturít a Testovanie 9. Ústne maturity by sa mali uskutočniť do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. júna 2020. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zaviedla sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.

Môže vás zaujímať

Donald Trump sa nakazil koronavírusom