Jednou vetou

O súťaži na nemocničné postele rozhodne súd, ich nákupy to nezastavilo

Ilustračné foto

TASR

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR považuje rozhodnutie súdu v prípade súťaže na centrálny nákup postelí pre nemocnice za nevykonateľné. Na súd sa obrátila jedna z firiem, ktorá sa chcela zapojiť do súťaže, ale ministerstvo ju vylúčilo. Jeho rozhodnutie potvrdil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), čo spoločnosť Basco napadla na bratislavskom krajskom súde. Ten priznal žalobe odkladný účinok, kým nerozhodne o zákonnosti postupu ÚVO.

Podľa vyjadrenia súdu nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu sa „pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy a takéto rozhodnutie alebo opatrenie nemôže byť podkladom na vydanie naň nadväzujúcich rozhodnutí orgánov verejnej správy alebo opatrení orgánov verejnej správy“.

Zdravotné poisťovne by uvítali dôslednejšiu revíziu úhrad liekov

Rozhodnutie znamená, že ÚVO musí počkať na konečné rozhodnutie súdu, píše sa v uznesení, ktoré má TASR k dispozícii. Firma žiadala priznanie odkladného účinku s tým, že v dôsledku „nezákonného postupu hrozí, že nastane nezvratný stav, ktorý by znamenal uzatvorenie zmluvy s vysúťaženým uchádzačom, čím príde štát o značnú finančnú úsporu, ktorá je cieľom transparentného verejného obstarávania„. ÚVO berie rozhodnutie súdu na vedomie a čaká na jeho konečné rozhodnutie, uviedla jeho hovorkyňa Janka Zvončeková.

Mala vyhrať spoločnosť, ktorá sa predajom lôžok nikdy nezaoberala

Ako vyplýva z centrálneho registra zmlúv, nákup postelí pokračuje aj po rozhodnutí súdu. V októbri sa napríklad zverejnili zmluvy na nákup postelí pre Národný onkologický ústav v Bratislave či banskobystrickú fakultnú nemocnicu s poliklinikou.

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Rezort argumentuje, že rámcové dohody s úspešnými uchádzačmi nadobudli účinnosť 12. júna, pričom júlové rozhodnutie súdu mu bolo doručené 13. augusta. „V čase, keď sa MZ SR objektívne prvýkrát dozvedelo, že podanej žalobe bol priznaný odkladný účinok, rámcové dohody s úspešnými uchádzačmi boli už viac ako dva mesiace uzatvorené a mali sme teda za to, že dôvody na priznanie odkladného účinku medzičasom odpadli, a teda rozhodnutie je nevykonateľné. ÚVO, ako aj Rada ÚVO ako odvolací orgán postup ministerstva v plnom rozsahu odobrili,“ reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Firma Basco tvrdí, že najobjemnejšiu kategóriu lôžok vyhrala spoločnosť, ktorá sa v SR nikdy predtým predajom lôžok nezaoberala či nedisponuje skúsenosťami so servisom. Podotkla, že „vylúčenie nebolo pre nesplnenie podmienok špecifikácie, kvality alebo iných kritérií, ale pre údajné nesplnenie referencií“.

Nákup preveruje aj NKÚ

Ministerstvo spochybňovanie postupu nákupu postelí odmieta. Tvrdí, že postupovalo maximálne transparentne a v súlade s platnou legislatívou. „Aj napriek tomu, že žaloba nie je smerovaná proti nám, je našou snahou, aby proces dodávania lôžok do nemocníc plynule pokračoval,“ doplnila Eliášová s tým, že rezort považuje obnovu lôžok za výrazný krok vpred.

O duševné zdravie na Slovensku nie je záujem, zhodujú sa odborníci

Centrálny nákup postelí v rámci aktuálnej kontroly v rezorte preveruje aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Ten skúma, ako rezort plní opatrenia, ktoré vyplynuli z predchádzajúcej kontroly. „Práve NKÚ odporúčal rezortu zdravotníctva centralizovať nákup zdravotníckych zariadení a techniky, aby sa dosiahlo efektívnejšie a hospodárnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi,“ povedal hovorca úradu Marek Papajčík. Výsledky sa očakávajú začiatkom budúceho roka.

Ministerstvo zdravotníctva vysúťažilo dodávateľov nových lôžok pre slovenské nemocnice v júni tohto roka. Proces centrálneho obstarávania, ktorý trval viac ako rok, mal zabezpečiť tisíce nových postelí. Cieľom rezortu bolo vymeniť touto cestou tretinu všetkých postelí. Nové postele sa mali prerozdeliť medzi akciové, príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátne podniky v pôsobnosti rezortu a organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v pôsobnosti verejného sektora na území SR.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky