Jednou vetou

Občianske organizácie: Novela zákona neodpolitizuje políciu

Tibor Gašpar

foto: TASR

Návrh novely zákona o Policajnom zbore (PZ), ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného konania, podľa mimovládnych organizácií a Iniciatívy Chceme veriť neprináša zmeny na odpolitizovanie polície a zvýšenie jej dôveryhodnosti. Občianske organizácie Via Iuris, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Pontis a Nadácia Zastavme korupciu predkladajú k novele zákona hromadnú pripomienku.

„Predložená novela zákona o PZ rieši len jednu z problematických oblastí organizácie a fungovania PZ SR,“ upozorňuje Pavel Sibyla z Nadácie Zastavme korupciu. Podľa mimovládnych organizácií je pritom potrebné realizovať širšie zmeny pre odpolitizovanie polície, jej osamostatnenie a taktiež zvýšenie jej dôveryhodnosti. Takéto kroky podľa nich nie sú súčasťou predloženej novely.

Hromadnou pripomienkou sa zároveň snažia o posilnenie kompetencií policajného prezidenta. A to tak, aby minister vnútra nemal neustály dosah na výkon jeho právomocí. „Sme tiež presvedčení, že systém treba nastaviť tak, aby prezidenta PZ SR vyberala vyvážene zložená komisia a aby mohol byť odvolaný, ak nebude plniť zákonom zverené úlohy,“ doplnila Kristína Babiaková, advokátka Via Iuris.

MVO preto požadujú návrh novely v zásadných bodoch zmeniť, pričom predkladané pripomienky by sa mali brať ako celok. „Ak by boli zapracované len niektoré z nich, nedôjde k naplneniu požadovaného cieľa – odpolitizovaniu polície,“ dodávajú občianske organizácie.

Verejnosť má možnosť návrh novely pripomienkovať do 3. mája. Do rovnakého dátumu môžu občania podporiť aj hromadnú pripomienku organizácií.

Môže vás zaujímať

Ministerstvo vnútra nedokáže vysvetliť, čí Lučanský má, alebo nemá šoféra