Jednou vetou

Obeťami moderného otroctva sú podĺa Charity aj Slováci

Ilustračné foto

Pixabay.com

Obchodovanie s ľuďmi je druhý najvýnosnejší a najrýchlejšie rastúci nelegálny obchod na svete a týka sa aj Slovákov. Na vážnosť dlhodobého problému poukazuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v rámci Medzinárodného dňa zrušenia otroctva, ktorý sa pripomína v nedeľu 2. decembra.

Najviac prípadov obchodovania s našimi občanmi zaznamenala doteraz charita vo Veľkej Británii. „Najčastejšie sú Slováci zlákaní na výhodnú prácu s ubytovaním a dobrý plat. Pôvodne bývali obeťami vykorisťovania u nás zväčša ženy, ktoré nútili k prostitúcii. Postupne sa to ale mení, medzi klientmi charity je v súčasnosti viac mužov. Tí sa stávajú najmä obeťami nútenej práce a núteného žobrania. Ohrozené sú najmä vylúčené komunity. Obeťami, no aj páchateľmi sú často Rómovia,“ informoval generálny sekretár SKCH Erich Hulman. Charita je podľa Hulmana zodpovedná aj v oblasti prevencie.

„Realizujeme národné osvetové kampane, filmové festivaly, naše preventívno-osvetové besedy si za desať rokov vypočulo vyše 14.545 ľudí. Snažíme sa ukázať slovenskej spoločnosti, ako byť viac vnímavou voči svojmu okoliu, voči potrebám ľudí okolo, dať jej nástroje k tomu, aby vedela identifikovať tento fenomén, privolať pomoc a tak vyslobodiť obeť včas,“ doplnil.

Za úspech projektu Stop obchodovania s ľuďmi považuje jeho zakladateľka a rehoľná sestra Bohdanka (Andrea Bezáková) každú obeť, ktorá už nie je vykorisťovaná a je uchránená od ďalšieho obchodovania. „Mnohé obete prichádzali veľmi zdravotne poškodené, takže o nejakej integrácii do spoločnosti, pri ktorej si nájdu prácu, samostatné bývanie, založia si rodiny, sme na začiatku projektu mohli len snívať,“ uviedla.

Pridajte sa k nám na facebooku – NÁJDETE NÁS TU

V súčasnosti však pribúdajú klienti, ktorých sa charite darí úspešne zaraďovať opät do života. „Klienti, ktorých zdravotný stav sa podarí stabilizovať, a ktorí spolupracujú pri napĺňaní stanovených cieľov, sa dokážu úspešne reintegrovať do spoločnosti a žiť plnohodnotný život,“ hovorí právnička Stop obchodovaniu s ľuďmi Anna Bartošová.

Za desať rokov, aj prostredníctvom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi Ministerstva vnútra SR, pomohla SKCH cez projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi až 98 obetiam obchodovania. Väčšinou išlo o Slovákov, štyri obete pochádzali z Rumunska a Ukrajiny.

Obete a rodina sa môžu v núdzi obrátiť aj na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818). Na jeseň zase pracovníci projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi slávnostne otvorili Dom sv. Bakhity (St. Bakhita House). Je miestom bezpečného ubytovania pre klientov charity.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky