Jednou vetou

Ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má zvýšiť nový úrad

Predseda vlády SR Peter Pellegrini

foto: TASR

Ochranu oznamovateľov korupcie a protispoločenskej činnosti má posilniť a zefektívniť špeciálny úrad - nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany tzv. whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom.

aktualizované: 13:40

O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR. Zriadenie úradu v utorok odobrila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Skalici v rámci schválenia návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

„Predsedu nového Úradu na ochranu oznamovateľov by mala zvoliť Národná rada spomedzi dvoch kandidátov vybratých odbornou komisiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti,“ ozrejmil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý návrh predložil.

Farkašovský chce regulovať internetové médiá, Milanová hovorí o cenzúre

Návrh novely tiež rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb, čím sa reaguje na vývoj právneho poriadku od účinnosti terajšieho zákona. Ďalšie časti návrhu sa týkajú precizovania poskytnutia ochrany v rámci trestného konania, rovnako i zavedenia administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, alebo ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.
Pellegrini oznámil, že navrhovaná novelizácia vychádza z aplikačnej praxe od zavedenia zákona, účinného od júla 2014. Novela má odstrániť „slabé miesta súčasnej právnej úpravy, ktoré nemohli byť v čase tvorby terajšieho zákona známe ani predvídané“.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. marca 2019 vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a nevyhnutnú legisvakanciu. V nadväznosti sa navrhuje prostredníctvom samostatných novelizačných článkov novelizovať Trestný poriadok, zákon o prokuratúre, zákon o bankách, zákon o dani z príjmov, zákon o inšpekcii práce, zákon o poskytovaní právnej pomoci, zákon o registri trestov a zákon o štátnej službe.

Musí byť rozdiel medzi pracujúcimi a tými, ktorí poberajú len dávky, uviedol Pellegrini

Pellegrini počas brífingu po skončení rokovania vlády v Skalici uviedol, že ide o ďalší posun a signál toho, „že sa chceme vysporiadať s korupciou, nekalými praktikami, nezákonným si počínaním ľudí vo verejnom i súkromnom živote“.

„Chceme chrániť tých, ktorí nájdu v sebe odhodlanie a takéto konanie nahlásia,“ vyhlásil Pellegrini. Špecifikoval, že zákon presne uvádza pri akých trestných činoch, či pri akom type správnom konaní dostane oznamovateľ štatút oznamovateľa, na ktorého sa bude vzťahovať ochrana.

„V tom období, keď sú nad ním rozprestreté ochranné krídla, nesmie sa nič nekalé diať. Dokonca všetko, čo by chcel zamestnávateľ s človekom robiť, musí si dať odsúhlasiť novovzniknutému úradu,“ povedal premiér. Zároveň dúfa, že to vytvorí bezpečnejšie prostredie a bude motivovať aj ďalších ľudí, ktorí mali doteraz strach, že im bude ublížené, alebo prídu o svoju prácu. „Teraz robíme všetko preto, aby im ublížené nebolo a aby mohli oznámiť, keď sa im niečo nepáči,“ povedal Pellegrini.

Podľa Pellegriniho sa Slovensko zriadením tohto úradu začína odlišovať od krajín v okolí a v Európe. „Nie je všade pravidlom, že by ochranu nad oznamovateľom zastrešoval špeciálny úrad. V tomto sa Slovensko pohlo výrazne dopredu,“ dodal premiér. Zriadenie takéhoto úradu ocenila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky