Jednou vetou

OĽaNO: NPRVaV žiadny progres v školstve neprinesie

Poslankyňa NR SR Veronika Remišová

Foto: TASR

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý v stredu predstavila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS), podľa strany OĽaNO ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu nepomôže.

 „V dokumente nie je nič nové aj napriek tomu, že ministerstvo jeho zverejnenie niekoľkokrát odložilo,“ uviedol v tejto súvislosti tieňový minister školstva za hnutie OĽaNO Miroslav Sopko.

Akademický senát UK sa ohradzuje k obmedzovaniu akademickej samosprávy v SR

Podľa neho aj tento materiál, podobne ako iniciatívy strany Smer-SD v podobe bezplatného stravovania predškolákov a školákov, dokazuje, že členom vládnej koalície nikdy nešlo o razantné zmeny vo vzdelávaní. „Koalícii ide len o naháňanie politických bodov, aby sa za každú cenu udržala pri moci. Na to však budeme doplácať stále zhoršujúcimi sa výsledkami našich žiakov tam, kde sa neustále viac prejavuje sociálna i regionálna nerovnosť,“ povedal Sopko.

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a šport Veronika Remišová označila prístup ministerstva k reforme za nekoncepčný a zle manažérsky zvládnutý. Ministerke Lubyovej vyčítala utajovanie procesu prípravy materiálu i pracovnej skupiny, ktorá sa ním zaoberala. „Dnes predložila donkichotský plán reformy, do ktorej chce investovať 9 miliárd eur, čo je oproti súčasnosti takmer deväťnásobné navýšenie finančných prostriedkov,“ uviedla Remišová. „Školstvo potrebuje viac peňazí, ale predložiť utopistické plány bez finančného krytia a politickej podpory je plytvaním času a energie všetkých, ktorí sa školstvu venujú,“ uzavrela.

NPRVaV má určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument, inšpirovaný fínskym modelom vzdelávania, kladúci dôraz na inkluzívne vzdelávanie, tvorí desať čiastkových cieľov (päť pre regionálne školstvo a päť pre vysoké školstvo) a 105 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov.

Lubyová: NPRVaV určí smerovanie školstva na nasledujúcich desať rokov

Implementačný plán NPRVaV, ktorý sa vzťahuje na desaťročné obdobie 2018-2027, sa delí na päť dvojročných akčných plánov. Prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády.

NPRVaV venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce.

Národný program obsahuje opatrenia zamerané na modernizáciu výučby cudzích jazykov a odstraňuje diskrimináciu pri výbere prvého povinného cudzieho jazyka. Zameriava sa i na modernizáciu testovacích postupov, lepšie prepojenie testovania so vzdelávacím obsahom, ale aj na lepšie odrazenie medzinárodných testovacích postupov v národných testovaniach.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky