Jednou vetou

Ombudsmanka poďakovala osobnostiam i projektom chrániacim ľudské práva

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová

foto: TASR

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vyjadrila v pondelok podvečer poďakovanie osobnostiam, ktoré chránia ľudské práva. Urobila tak pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.), ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

„Vážim si ľudí a organizácie, ktoré prichádzajú s nápadmi a projektmi zameranými na ochranu ľudských práv. Ich prínos vnímam v poukazovaní a upozorňovaní na porušovanie práv a zároveň v hľadaní možností, ako zraniteľným skupinám ľudí pomôcť. Za to si zaslúžia nielen moje poďakovanie, ale aj celej spoločnosti,“ povedala Patakyová, ktorá nadviazala na tradíciu „ombudsmanského ďakujem“, založenú jej predchodkyňou Janou Dubovcovou.

Pri svojom druhom odovzdávaní ocenenia vyzdvihla Patakyová prácu piatich projektov a osobností, ktoré za nimi stoja. Ďakujem ombudsmanky patrilo dvojici Lucia Mikulínová a Marián Ruňanin, ktorí sa aktívne zapojili do vzdelávania o demokracii v projekte Otvorené školy Nadácie otvorenej spoločnosti. Patakyová ocenila ich prínos v šírení osvety o fungovaní demokratického a právneho štátu medzi intelektovo nadanými žiakmi, ale i tými z marginalizovaných skupín.

Lajčák: EÚ upozornila kosovskú vládu, že koná v rozpore s medzinárodným právom

Verejná ochrankyňa práv vyjadrila svoju vďaku aj Mariane Kováčovej za to, že sa venuje ochrane práv detí a žien, ktoré sa stali obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia. Poďakovanie si vyslúžila iniciatíva a priama pomoc ohrozeným, ktorú Kováčová poskytuje v krízovom stredisku či poradni občianskeho združenia Centrum Slniečko.

Poďakovanie venovala ombudsmanka tiež Eve Sirackej za to, že sa dlhodobo angažuje v boji proti rakovine a ochrane zraniteľnej skupiny ľudí trpiacich touto zákernou chorobou a prostredníctvom občianskeho združenia Liga proti rakovine šíri osvetu, pomoc i spolupatričnosť s onkologickými pacientmi.

Ocenenie verejnej ochrankyne práv dostala aj Zuzana Pohánková za to, že dlhodobo pracuje s ľuďmi bez domova a prostredníctvom občianskeho združenia Proti prúdu vytvára pre nich možnosti, ako sa vymaniť z ťažkej, často bezvýchodiskovej situácie.

Verejná ochrankyňa práv na záver večera ocenila Antona Srholca in memoriam za jeho celoživotný prínos v rozvíjaní myšlienky ochrany ľudských práv.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky