Ombudsmanka: Štát umelo vytvára z detí dlžníkov

Ochrankyňa práv Mária Patakyová

foto: TASR

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa vyjadrila k rozhodnutiu Ústavného súdu, ktorý vyhodnotil jej podnet ohľadom detských dlžníkov za neopodstatnený. M.Patakyová namietala, že zákon o poplatkoch za komunálny odpad, je v súvislosti s prenášaním platobnej povinnosti z rodičov na deti v rozpore s Ústavou. A Patakyová na tom trvá aj po zamietnutí jej sťažnosti.

FOTO: Hlavná železničná stanica v Bratislave má novú modernú čakáreň

Ombudsmanka Patakyová je veľmi zvedavá na odôvodnenie zamietnutia jej sťažnosti na Ústavom súde. Zatiaľ nie je jasné, prečo jej návrh súd zamietol ako zjavne neopodstatnený, čaká sa na zdôvodnenie.

Jeden komunista, druhý hajzel. Vieme, prečo sa Hrnko vadil s vedcami

„Napadla som zákon, ktorý deti zaväzuje platiť za komunálny odpad. Pokiaľ tieto poplatky rodičia neuhrádzajú, deti vstupujú do dospelosti s dlhom a hrozbou exekúcie. Ústavný súd návrh odmietol ako „zjavne neopodstatnený“. Napriek tomu zostávam naďalej presvedčená, že v súčasnosti platný zákon je v rozpore s Ústavou aj s Dohovorom o právach dieťaťa,“ uviedla ombudsmanka.

Patakyová: Zakrývanie si očí a uší problémy nevyrieši

Ombudsmanka Mária Patakyová trvá na tom, že štát robí umelo z detí dlžníkov.Pripomeňme, že celý problém sa odhalil vlani v Žiline. Deti zo sociálne slabých rodín, ktoré nemali uhradené poplatky za smeti, nemohli využívať MHD zadarmo tak, ako ich spolužiaci, ktorých rodičia za odvoz smetí platia. Deti však nesmú zarábať peniaze a doplácajú na rodičov, ktorí peniaze na odvoz smetí nemajú.

Kauza sa prevalila po tom, čo vyšlo najavo, že deti rodičov, ktorí neplatia za odpad, nemôžu cestovať v Žiline zadarmo MHD ako ich spolužiaci. foto: Žilinský večerník | Foto: Žilinský večerník

Verejná ochrankyňa práv trvá na tom, že ide o neprimerané zaťažovanie detí, „nakoľko im ukladá povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad bez ohľadu na to, že vo väčšine prípadov ani nemajú možnosť túto povinnosť splniť. Zároveň úprava nijakým spôsobom nezohľadňuje najlepší záujem dieťaťa vyplývajúci z Dohovoru,“ uviedla M. Patakyová.

Môže vás zaujímať

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá malá lavínová hrozba