Jednou vetou

OMBUDSMANKA: Žiada Kolíkovú, aby sa venovala aj týmto témam

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová

foto: TASR

Patakyová ministerke poskytla prehľad odporúčaní, ktoré sa viažu k rezortu justície a vychádzajú zo súhrnného prehľadu zistení verejného ochrancu práva za obdobie 2016 až 2020

Detské obete násilia či súdne prieťahy. Aj týmto témam, ktoré síce nie sú priamo prepojené so súčasnou situáciou s koronavírusom, no dlhodobo sú predmetom komunikácie medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Kanceláriou verejného ochrancu práv, je potrebné sa venovať.

Požaduje to ombudsmanka Mária Patakyová, ktorá sa dnes stretla s novou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Šéfke rezortu spravodlivosti poskytla prehľad odporúčaní, ktoré sa viažu k jej ministerstvu a vychádzajú zo súhrnného prehľadu zistení verejného ochrancu práva za obdobie 2016 až 2020, informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

„Tieto odporúčania smerujúce k odstráneniu zisteného porušovania ľudských práv, ktoré boli verejným ochrancom práv v minulosti navrhované ministerstvu spravodlivosti, neboli doteraz zrealizované,“ uviedla Patakyová.

Ide najmä o problematiku obetí trestných činov, ktorá by podľa ombudsmanky mala byť súčasťou komplexného návrhu legislatívnych zmien. Tie by mali posilniť postavenie detských obetí násilia v záujme ich ochrany a zabezpečiť ich najlepší záujem.

Na verejnú ochrankyňu práv sa často ľudia obracajú pre nečinnosť súdov. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa v jej činnosti opakovane preukazuje ako najčastejšie porušované základné právo. Aj naďalej je podľa Patakyovej potrebné prijímať účinné opatrenia na zrýchlenie súdnych konaní a zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti. „Tieto kroky môžu zlepšiť nielen individuálne práva účastníkov (strán) súdnych konaní, ale aj vnímanie kvality súdnictva ako celku zo strany verejnosti,“ podotkla.

Témou vzájomného rozhovoru bolo aj vytvorenie národného preventívneho mechanizmu na miestach s obmedzenou osobnou slobodou. Ombudsmanka uviedla, že pre zvýšenie štandardu ochrany základných práv osôb obmedzených na osobnej slobode je podľa nej potrebné, aby bola prijatá legislatíva národného preventívneho mechanizmu a ratifikácia Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OPCAT).

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky