Jednou vetou

Ondruš: Štát podporí zamestnávanie ľudí v integračných sociálnych podnikoch

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš

Foto: TASR

Od 1. mája vstúpi do platnosti zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý umožní prevádzkovateľom sociálnych podnikov pri prijatí znevýhodnených a ťažko zamestnateľných ľudí získať štátnu dotáciu.

O tejto možnosti v utorok diskutoval v Prešove „za okrúhlym stolom“ štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš so zástupcami štátnej správy, primátormi a starostami z Prešovského kraja.

Nová forma finančnej pomoci by mala motivovať hlavne samosprávy, aby zamestnali ľudí, ktorí ešte nikdy riadne nepracovali, nemajú pracovné návyky, alebo dlhodobo nezamestnaných či iným spôsobom znevýhodnených. Malo by ísť aj o ľudí, ktorí sa už úspešne uchytili na aktivačných prácach a chcú pracovať na plný úväzok.

Naučiť problémových ľudí pracovať

„Toto opatrenie má smerovať k tomu, aby vznikali sociálne podniky, ktoré budú mať udržateľný podnikateľský zámer a ktoré nebudú postavené len na tom, že miniem peniaze, ktoré som dostal od štátu a môžem to potom zatvoriť,“ uviedol Ondruš.

Pôjde o dve formy štátnej pomoci. Pri priamej finančnej podpore ide o kombináciu návratnej a nenávratnej pomoci. Druhou bude nepriama podpora, kde budú dominovať daňové úľavy a opatrenia v oblasti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ, ako sú mestá, obce, štátne a verejné inštitúcie, bude môcť jednoduchšie zadávať verejnú zákazku týmto integračným sociálnym podnikom.

„To, čo bude v štátnom podniku fungovať, bude na začiatku akoby sociálna pomoc ľuďom. Naším zámerom je ich socializovať – naučiť ich ráno vstať, ísť do roboty, plniť pracovné úlohy a na toto všetko bude štát dávať dotácie sociálnym podnikom. Naša predstava je, že integrácia by mala trvať dva roky. To znamená, že po dobu dvoch rokov budeme hradiť platy zamestnancom na úrovni minimálnej mzdy,“ konkretizoval štátny tajomník.

Cieľom podporných mechanizmov je naučiť problémových ľudí pracovať a keď dosiahnu vyššiu produktivitu práce, motivovať ich, aby si našli lepšie platenú prácu na otvorenom trhu práce.

Starostovia majú v plánoch zriadenie obecných podnikov

Obec Raslavice v Bardejovskom okrese zamestnáva vo svojom sociálnom podniku 30 ľudí, ktorí sa venujú pestovaniu zeleniny a triedeniu a spracovaniu odpadu. Doterajšiu činnosť chcú rozšíriť o výsadbu sadeníc vo fóliovníku. Zvažujú tiež spracovanie odpadových drevín na výrobu biomasy.

Starosta Marek Rakoš uviedol, že majú v pláne vytvoriť betonársku čatu, ktorá by stavala cyklochodníky. Pri týchto nových činnostiach si vie predstaviť, že by s pomocou štátnej dotácie prijali ďalších ľudí z radov ťažko zamestnateľných.

Ondruš ďalej pre TASR povedal, že štát nemá vyčlenené financie na tento účel na konkrétny rok, ale na podporu sociálneho podnikania na obdobie najbližších vyše štyroch rokov vyčlenil zhruba 120 miliónov eur. Sú to prevažne financie z Európskeho sociálneho fondu.

Rezort práce v týchto dňoch organizuje sériu takýchto podujatí v jednotlivých krajoch, na ktorých prezentuje novú legislatívu. Iniciátorom bol splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov SR Anton Marcinčin. Mesto Prešov bolo prvým v poradí, najbližšie sa chystajú zástupcovia do Košického a Banskobystrického kraja.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky