Jednou vetou

Ústavný súd prešiel z paralyzovaného do núdzového režimu: novým predsedom sa stal Ivan Fiačan

Prezident SR Andrej Kiska

autorská koláž hlavne.sk, Facebook

Čiastočné sfunkčnenie Ústavného súdu je tu! Prezident Andrej Kiska vymenoval troch nových sudcov: Ivana Fiačana, Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho. Ivan Fiačan sa zároveň stal predsedom tejto najdôležitejšej súdnej inštitúcie v SR a Ľ. Szigeti podpredsedom. Prezident pripomenul, že chod Ústavného súdu už nie je síce v paralyzovanom, ale predsa len núdzovom režime, keďže poslanci NR SR nie sú schopní navoliť dostatočný počet kandidátov.

Družka Varehu;Veľmi sa teším, budeme zasa spolu;

11:20 Prezident A. Kiska pripomína, že chod Ústavného súdu bude naďalej v núdzovom režime, stačí aby niekto zo sudcov ochorel a opäť nebude môcť rozhodovať v pléne. Kiska hovoril, že očakával, že dnes bude menovať deviatich sudcov, ale parlament sa opäť nedokázal dohodnúť. „Aby som umožnil aspoň základný výkon Ústavného súdu, rozhodol som sa pre výnimočné a núdzové riešenie: vymenovať aspoň troch kandidátov a s rozhodnutím o ostatných počkať, kým parlament zvolí plný počet kandidátov,“ vyhlásil A. Kiska.

11:16 Prezident A. Kiska má príhovor. „Dbajte o vašu nezávislosť a nestrannosť. Ak vzniknú pochybnosti, tak vás budú oberať o silu. Vo svojich rozhodnutiach buďte vzorní ako pre právnickú obec, tak aj pre verejnosť,“ prihovára sa prezident sudcom a pripomína: „Dôveryhodnosť inštitúcií je daná dôveryhodnosťou tých, ktorí ich tvoria.“

11:13 Hrá slovenská hymna

11:07  Prezident Andrej Kiska vymenoval za predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana.  Za podpredsedu vybral prezident  Ľuboša Szigetiho a za sudcu vymenoval aj Petra Molnára. Prítomní pri slávnostnom akte bol aj premiér SR Peter Pellegrini, minister spravodlivosti Gábor Gál a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Robert Madej.

Na slávnsotnom akte vymenovania ústavných sudcov bol aj premiér Peter Pellegrini a minister spravodlivosti G. Gál | foto: hlavne.sk

Na súd do Košíc pôjdu traja kandidáti, ktorých v Národnej rade SR podporovala koalícia aj opozícia. Ústavným sudcom a zároveň aj predsedom Ústavného súdu sa stal advokát Ivan Fiačan (49), na post ho nominovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská advokátska komora.

Prezident A. Kiska menuje za sudcu a predsedu Ústavného súdu Petra Fiačana. | foto: hlavne.sk

Ivan Fiačan vyštudoval Gymnázium M.M. Hodžu a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium, v odbore teória štátu a práva, absolvoval v rokoch 2001 – 2002 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2002 získal titul PhD., v roku 2014 po vykonaní rigoróznej skúšky mu udelili akademický titul JUDr. v odbore právo.

Ako justičný čakateľ začínal v roku 1992 na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1995 – 1998 už pôsobil ako sudca na tomto okresnom súde a od roku 1996 bol podpredsedom Okresného súdu v L. Mikuláši.

V roku 1998 začal advokátsku prax. V rokoch 2010 – 2017 bol členom predsedníctva Slovenskej advokástkej komory.

Na vypočutí pred Výborom NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií musel vysvetľovať, prečo ako advokát zastupuje spoločnosť Armagedon v spore, ktorý sa týkal prenájmu priestorov na centrálny sklad dokumentov katastrálnych úradov. „Je to profesionálna výzva, robím si len svoju prácu,“ uviedol pred poslancami NR SR Ivan Fiačan.

Novým ústavným sudcom je od stredy aj exekútor Peter Molnár (44), na post ústavného sudcu ho navrhli Univerzita P.K.Šafárika v Košiciach a Slovenská exekútorská komora.  Svoju exekútorskú kariéru odštartoval  v roku 2001, kanceláriu má v širšom centre Košíc. P. Molnár je prvým exekútorom v histórii Slovenska, ktorý sa dostal ako sudca na Ústavný súd.  Dva roky pôsobil aj ako predseda Slovenskej komory exekútorov (2010 – 2012), v súčasnosti je členom jej predsedníctva. V minulosti bol P. Molnár členom  disciplinárnej a legislatívnej komisie exekútorskej komory. Na vypočutí pred ústavnoprávnym výborom NR SR okrem iného uviedol:  „Dlžníci nie sú čísla, sú to ľudské príbehy.“

Prezident A. Kiska menuje P. Molnára za ústavného sudcu. | foto: hlavne.sk

Tretím novozvoleným sudcom Ústavného súdu je predseda Okresného súdu v Galante Ľuboš Szigeti (60). Na post ústavného sudcu ho nominovala Slovenská komora exekútorov.

Prezident A. Kiska menuje Ľ. Szigetiho za ústavného sudcu. | foto: hlavne.sk

Ľuboš Szigeti vyštudoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave, kde aj získal po zhotovení rigoróznej práce titul JUDr.

V minulosti čelil disciplinárnemu konaniu kvôli tomu, že mal sfalšovať súdnu zápisnicu. Podľa Ľ. Szigetiho bola celá záležitosť vykonštruovaná. Za všetkým stál podľa neho Štefan Harabin , ktorého nezvolil za predsedu Najvyššieho súdu. Š. Harabin to odmieta.

Po dnešnom vymenovaní troch nových ústavných sudcov sa konečne sfunkční poslanie Ústavného súdu.Nefunkčné rozhodovanie v pléne ÚS SR, kde je potrebných aspoň 7 z 13 sudcov, bude opäť možné a Ústavný súd môže rozhodovať napríklad o volebných podnetoch. Fungovať budú 2 trojčlenné senáty.

Prezident dnes vymenuje aj predsedu a podpredsedu Ústavného súdu SR.

Môže vás zaujímať

Tohoročné oslavy 76. výročia SNP budú sprevádzať prísne opatrenia