Jednou vetou

Organizácie pacientov nechcú počúvať sľuby rezortu zdravotníctva, Kalavská na diskusiu neprišla

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská

foto: TASR

Nový zákon o dostupnosti zdravotnej starostlivosti je absolútne nefunkčný, nepriniesol väčšiu dostupnosť ani väčší prílev inovatívnych liekov v oblasti liečby onkologických ochorení. Konštatujú to zástupcovia pacientskych organizácií, občianskych združení, ktorí v tejto súvislosti nechcú počúvať sľuby Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, a preto sformulovali konkrétne požiadavky pre zlepšenie súčasného stavu onkológie na Slovensku. Predstavili ich na utorňajšej konferencii Onkológia na Slovensku (očakávania vs. realita).

„Sú to exaktné kroky, ktoré by malo ministerstvo zdravotníctva prijať i s následnými plánmi ich aktualizácie,“ uviedla o dokumente Jana Pifflová Španková z občianskeho združenia (OZ) Nie rakovine. „Požiadavky sú formulované v šiestich oblastiach, od vytvorenia Národného onkologického plánu a aktualizácie onkologických registrov až po opatrenia v prípade liečby a manažmentu o pacienta, rovnako tak sa týkajú psychologickej i sociálno-právnej podpory pacientov i paliatívnej starostlivosti,“ dodala.

Zástupcovia pacientskych organizácií napríklad požadujú, aby rezort zdravotníctva navrhol spôsob finančného hodnotenia konzultácií medzi lekármi tak, aby boli súčasťou úhradového mechanizmu, rovnako tak žiada pripraviť so zdravotnými poisťovňami návrh úhrady druhého názoru lekára, tzv. second opinion. Medzi požiadavkami, ktoré pacientske organizácie predložili, sa tiež spomína novelizácia zákona, ktorá by umožnila zaradiť aj inovatívnu liečbu do štandardnej úhrady liekov. O takejto liečbe má podľa predloženej požiadavky rozhodovať ošetrujúci lekár, nie zdravotná poisťovňa.

Spomínaný dokument chceli zástupcovia pacientskych organizácií predložiť ministerke zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD). Napriek prisľúbenej účasti však šéfka rezortu na konferencii chýbala, rezort zastupoval Miroslav Bdžoch. Ten vystúpil na konferencii s príspevkom, z ďalšieho programu sa však ospravedlnil. Od pacientskych organizácií si prevzal dokument so slovami, že sa teší na ďalšiu spoluprácu. Na novinárske otázky však Bdžoch neodpovedal, odvolal sa na to, že nemá kompetenciu vyjadrovať sa v mene rezortu, novinárov odporučil obrátiť sa na tlačový odbor ministerstva.

Pacienti s rakovinou zomierajú na Slovensku častejšie ako v iných krajinách EÚ

Zástupcovia pacientskych organizácií netajili z prístupu rezortu rozhorčenie. „Sme šokovaní a považujeme to za neúctu, ak na panelovej diskusii, ktorá má viesť diskusiu o odporúčaniach a návrhoch na zlepšenie onkologickej liečby na Slovensku, nie je prítomný zástupca rezortu,“ spomenuli niekoľkokrát. Hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová uviedla, že organizátori od zástupcu ministerstva zdravotníctva požadovali iba príhovor na úvod, tlačová konferencia v programe nebola. „Mrzí nás toto nedorozumenie, súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva robí pre onkológiu veľa, čo uznávajú aj samotné pacientske organizácie. To, že ministerstvo nedostalo od organizujúcej agentúry komplexné informácie k uvedenej konferencii, nás mrzí ako kvôli pacientskym organizáciám, tak aj samotným pacientom,“ uviedla Eliášová.

MZ aktuálne finalizuje Národný onkologický plán, ktorý by mal byť hotový do konca mesiaca a v polovici júna predložený na rokovanie vlády. „Takisto pripravujeme vznik Národného onkologického inštitútu a pracujeme aj na obnovení onkologického registra, ktorý by mal byť hotový v septembri,“ povedala Eliášová. Pripomenula, že MZ v spolupráci s odborníkmi pripravuje vytvorenie expertnej skupiny na hodnotenie kvality mamografických pracovísk podľa presných a medzinárodne definovaných kritérií.

Rezort zdravotníctva podľa Eliášovej považuje prevenciu za dôležitú súčasť pri predchádzaní onkologických ochorení, resp. ich včasnom zachytení, a následne úspešnej liečbe. „Aj preto pripravujeme na svojej pôde zriadenie oddelenie prevencie a skríningu, čím chceme aj týmto spôsobom vyzdvihnúť dôležitosť prevencie a informovanosti v predchádzaní vzniku ochorení. Takisto plánujeme uviesť aj ‚Rok prevencie‘, cieľom ktorého by mala byť práve informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok,“ dodala hovorkyňa rezortu zdravotníctva. MZ chce zároveň podporiť aj biomedicínsky výskum, vývoj a zavádzanie inovatívnych postupov v oblasti zdravia, najmä onkologických a autoimunitných ochorení.

Výnos zbierky z Dňa narcisov je zatiaľ viac ako jeden milión eur

Konferenciu Onkológia na Slovensku (očakávania vs. realita) organizovalo päť občianskych združení, konkrétne OZ Nie rakovine, OZ Amazonky, OZ pacientov s dermatologickými malignitami, OZ Liga proti rakovine a OZ Hematologický pacient, ktoré upozorňujú na potrebu zlepšiť stav onkológie na Slovensku.

Na konferencii zaznela tiež informácia zo správy Európskej komisie (EK), podľa ktorej miera prežitia po diagnostikovaní rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a rakoviny hrubého čreva v SR sa v poslednom desaťročí podstatne nezlepšila a prehĺbil sa rozdiel v porovnaní s mnohými inými krajinami EÚ. Pomerne nízka miera prežitia v prípade rôznych druhov rakoviny čiastočne súvisí podľa správy s nízkou mierou skríningu, čo znamená, že vysoký podiel prípadov rakoviny sa zistí v neskoršom štádiu.

Správa EK o zdravotnom stave SR za rok 2017 v tejto súvislosti konštatuje, že SR zatiaľ nemá vypracovaný národný plán boja proti rakovine, čo je nástroj, ktorý sa v iných krajinách využíva na mobilizovanie úsilia na presadzovanie väčšej prevencie, včasného zisťovania a lepšej liečby osôb s rakovinou.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky