Jednou vetou

Organizácie regionálneho školstva musia byť pod väčším dohľadom

Ilustračná foto

foto: TASR

Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) musia byť pod väčším drobnohľadom ministerstva školstva.

Po realizovanej kontrole to odporúča Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, podľa ktorého totiž existujú rezervy pri zabezpečovaní činností a úloh, ktoré dané organizácie realizujú. Informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Kontrolná akcia bola vykonaná za roky 2015 – 2017 a kontrolóri skúmali, ako štyri rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva školstva dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a ako fungujú ich vnútorné kontrolné mechanizmy.

Nezvestný novinár P. Rýpal je naďalej v pátraní, vyšetrovanie pokračuje

NKÚ zistil, že organizácie mali síce vždy na začiatku roka schválené finančné prostriedky, tie však nepostačovali na všetky kľúčové aktivity, ktoré mali plniť. Pôvodné rozpočty sa tak v priebehu roka viackrát zvyšovali, niekedy až viac ako o 400 percent.

„Na základe tohto postupu tak organizácie prijímali záväzky, ktoré neboli kryté rozpočtom, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách,“ skonštatoval vo svojej správe úrad.

Ministerstvo školstva z pozície zriaďovateľa pomáhalo podľa kontrolného úradu subjektom z finančného hľadiska tým, že okrem rozpočtovaných prostriedkov získavali finančné zdroje z kontraktov, ktoré boli zamerané na plnenie ročných plánov hlavných úloh dotknutých inštitúcií.

Za závažný nedostatok považuje fakt, že samotné kontrakty ani plnenie jednotlivých úloh sa osobitne nevyhodnocovali a samotné organizácie ani nevedeli osobitne vyčísliť náklady na jednotlivé úlohy, s výnimkou NÚCEM.

Upútavku RTVS na reláciu Najväčší Slovák preverí prokurátor i polícia

Kontrolóri tiež zistili, že pri realizácii programov financovaných z fondov EÚ boli výrazne zvyšované položky na mzdy, čo súviselo najmä s viacnásobným zvyšovaním počtu zamestnancov, ako aj s uhrádzaním odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

„Nehospodárne konanie v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách bolo zistené najmä v metodicko-poradenských centrách pri vyplácaní niektorých finančných odmien, ale aj pri úhrade nepodloženého zabezpečenia využívania databáz a archívov,“ uviedol NKÚ.

Na riziko nehospodárneho konania bolo poukázané aj pri prenájmoch priestorov, najmä v ŠIOV. Majetok štátu, ktorý je sídlom organizácie, je na plnenie úloh využívaný iba na 21 percent.

Organizácia si pritom prenajíma priestory, za ktoré v kontrolovanom období 2015 – 2017 uhradila spolu zhruba 625.000 eur cyperskej firme. Inú nehnuteľnosť, ktorú vlastní, 17 rokov nevyužíva a tá chátra.

„U každej z kontrolovaných organizácií boli identifikované neoprávnené výdavky (nezrovnalosti), ktoré vznikli pri realizácii národných projektov, a to v priemere 2,5 percenta z celkovo čerpaných európskych zdrojov, čo výrazne prevyšuje priemernú chybovosť v EÚ,“ podotkol NKÚ.

Kandidáti sa hanbia za svoje strany, najviac tí za Smer-SD, tvrdí KDH

Kontrolóri odhalili aj nedostatky v účinnosti vnútorného kontrolného systému všetkých preverovaných subjektov. Napríklad v ŠPÚ nebola zabezpečená nezávislosť kontroly, pretože funkciu hlavnej kontrolórky vykonávala zamestnankyňa, ktorá bola v hlavnom pracovnom pomere vo funkcii personalistky a mzdovej účtovníčky.

Ministerstvo školstva sa v stanovisku vyjadrilo, že o výsledkoch kontroly NKÚ malo informácie už z čiastkových správ a na základe nich ministerstvo priebežne ukladalo svojim organizáciám opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V týchto dňoch bola doručená ministerstvu súhrnná správa zo všetkých čiastkových správ v rokoch 2015 až 2017.

„Aj na základe výsledkov zistených NKÚ ministerstvo ukladá priamo riadeným organizáciám rezortu školstva opatrenia na nápravu s cieľom nastavenia ich efektívneho a hospodárneho fungovania, k čomu nové vedenie rezortu školstva pristúpilo ihneď po svojom nástupe,“ uviedol komunikačný odbor ministerstva s tým, že o výsledkoch prijatých opatrení bude NKÚ informovať.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky