Jednou vetou

Organizátori Národného pochodu za život spustili kampaň proti násiliu

Ilustračné foto

TASR

Organizátori Národného pochodu za život spustili novú kampaň s názvom STOP násiliu. Na komkoľvek. Chcú ňou upozorniť verejnosť, že je potrebné zabraňovať akémukoľvek násiliu, vrátane násilia páchaného na ženách umelým potratom. Informoval hlavný koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík.


Kampaň vznikla pri príležitosti 70. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sa oslavuje v pondelok 10. decembra. „Národný pochod za život vždy trval a vždy bude trvať na dodržiavaní základných ľudských práv a rešpektovaní dôstojnosti každého človeka. O práve na život, bez ktorého niet iných práv, hovorí aj Všeobecná deklarácia ľudských práv. Nemôžeme preto zostávať ticho pri jeho odopieraní, ale chceme znovu opakovať, že je potrebné zabezpečiť ochranu života a dôstojnosti človeka od počatia, počas celého života až po prirodzenú smrť, čo zahŕňa aj ochranu pred násilím,“ povedal Michalčík. Ako doplnil, umelý potrat zabíja dieťa a ubližuje matke nielen fyzicky, ale aj psychicky.

Londýnom pochodovali stúpenci brexitu a protidemonštranti

„Násilie nerozlišujeme podľa veku, farby pleti, pohlavia či inej vlastnosti obete. Odsudzujeme každé násilie, pretože ide proti dôstojnosti človeka,“ poznamenal člen komunikačnej sekcie Národného pochodu za život Tomáš Kováčik. Zdôrazňuje, že problém násilia sa týka aj lekárov, ktorí vykonávajú umelé potraty, čím fyzicky i psychicky ubližujú ženám – matkám a ničia životy detí. „Keďže matky podstupujúce potrat sú príliš často pod tlakom a nenarodený človek sa ešte nemôže brániť, verejne hovoríme, že budeme vždy stáť za dôslednou informovanosťou matiek o realite potratu, ako aj za právom nenarodených detí na život. Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat, ktorý ubližuje matke aj dieťaťu,“ dodal Kováčik.

Symbolom kampane je červený plagát s nápisom STOP násiliu. Na komkoľvek. Nachádza sa na ňom ruka, ktorá je v dvoch farebných verziách – čiernej a červenej. V nej je biela stužka. Národný pochod za život sa uskutoční v septembri 2019 v Bratislave.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky