Jednou vetou

P. Šajgalík: Zo strany ministerstva školstva necítime prejav dobrej vôle

Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska a vľavo Pavol Šajgalík počas slávnostného aktu vymenovania do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave 1. júna 2017.
Andrej Kiska a Pavol Šajgalík

foto: TASR

Slovenská akadémia vied (SAV) je jednotná a žiada, aby sa pokračovalo v procese transformácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Novinárom to povedal šéf SAV Pavol Šajgalík s tým, že takéto stanovisko bolo prijaté ešte 13. júla na stretnutí riaditeľov ústavov, šéfov vedeckých rád, členov snemu SAV aj predstaviteľov odborov.

„Dostávame sa do začarovaného kruhu. My v dobrej vôli odovzdávame všetky dokumenty, ale nemáme presvedčenie a pocit, že zo strany rezortu školstva je prejavená dobrá vôľa,“ uviedol Šajgalík. Zopakoval, že aktuálny stav pre SAV znamená, že ak má pravdu ministerstvo, máme VVI, na ktoré neprešiel majetok duševný ani hmotný a sedia v priestoroch štátnych inštitúcií. „Tento stav je protiprávny. Zároveň riaditelia v tomto stave si nie sú istí, či sú riaditeľmi,“ vysvetlil s tým, že kontinuita nie je zachovaná a ústavy majú vážne problémy.

Šajgalík zároveň oznámil, že práve dnes budú odoslané na ministerstvo školstva vnútorné predpisy posledných dvoch ústavov. „Táto povinnosť bude splnená,“ deklaroval.

Advokát Radovan Pala, ktorý SAV zastupuje, odmietol, že by akadémia pri súpise majetku postupovala netransparentne, ako uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). „Zákon nepredpokladá, že SAV, až na nejaké výnimky, predloží ministerstvu akékoľvek dokumenty o majetku. Nie je teda možné hovoriť, že by akadémia nesplnila nejakú povinnosť vo vzťahu k evidencii majetku. Zároveň, zákon to nevyžaduje na to, aby došlo k zápisu do Registra VVI.

Lubyová dopoludnia vyhlásila, že informácie o tom, že SAV dodala v zákonom stanovenom termíne do 31. mája všetky dokumenty potrebné na registráciu jej organizácií do Registra VVI, nie sú pravdivé. Rovnako podľa jej slov neplatí, že rezort školstva žiada od SAV dokumenty nad rámec zákona. „Zaregistrovali sme, že sa šíri petícia, v rámci ktorej sme vyzývaní, aby sme zaregistrovali inštitúcie SAV. Údaje, na ktorých petícia bazíruje, však nie sú celkom pravdivé. Aj SAV priznala, že nedodala všetky dokumenty. Tie, ktoré prichádzajú, priebežne evidujeme. Zároveň ministerstvo potrebné dokumenty žiadalo jedinou výzvou, ktorú bolo potrebné urobiť zo zákona ešte v priebehu mája,“ deklarovala Lubyová.

Marian Kotleba čelí novej obžalobe

Problém právneho vákua, ktorý v SAV vznikol, sa podľa ministerky rieši. „Snažili sme sa SAV pomôcť preklenúť toto vákuum, školský výbor predložil novelu zákona o SAV, ktorá to mala riešiť tak, aby organizácie, ktoré nestihnú dodať dokumenty, mohli fungovať ďalej. Prezident Andrej Kiska však zákon vrátil a musíme to teraz spoločne so SAV riešiť,“ ozrejmila s tým, že stále je možnosť, aby sa jednotlivé ústavy SAV, ktoré majú dokumentáciu v poriadku, registrovali postupne.

Ministerstvo si zároveň v procese transformácie všimlo, že dochádzalo k netransparentnému konaniu v oblasti evidencie majetku SAV. „Napriek zákonnej požiadavke neuviedla majetok, ktorý majú užívať organizačné zložky budúcich VVI. Nehnuteľný majetok uviedla netransparentným spôsobom bez špecifikácie a podpisu, iba s odkazom na číslo listu vlastníctva. Hnuteľný majetok a iné práva a pohľadávky neuviedla vôbec. Až po výzve ministerstva akadémia tieto údaje doložila, aj to z veľkej časti až po zákonnom termíne,“ povedala Lubyová.

Podľa jej slov rezort nemohol súhlasiť so spôsobom identifikácie hnuteľného majetku, ktorý bol uvedený neurčito a bez údajov, ktoré by ho umožnili identifikovať a oceniť. Napríklad, bola tam identifikácia len inventárnym číslom a slovom superpočítač, mikroskop, osobný automobil či traktor. „My sme požadovali jednoznačnú identifikáciu majetku v súlade s inventárom. Za toto je ministerstvo obviňované, že stupňovalo požiadavky?“ pýtala sa Lubyová a odmietla, že by sa jej rezort chcel k SAV chovať macošsky.

Môže vás zaujímať

Danko odovzdal Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana