Pacienti s Parkinsonovou chorobou už nebudú potrebovať výnimku

Liek pre pacientov s Parkinsonovou chorobou bude hradiť zdravotná poisťovňa

koláž: Hlavne.sk

Pacienti s Parkinsonovou chorobou už nebudú musieť čakať v neistote, či im zdravotná poisťovňa liek na výnimku schváli. Vďaka novej legislatíve ministerstva zdravotníctva  bude liek Duodopa hradený z verejného zdravotného poistenia. Spomínaný liek bol od roku 2009 iba v režime takzvaných výnimiek. 

„Ide o prvý liek, ktorý  bol posudzovaný podľa novej legislatívy. Prioritou  ministerstva zdravotníctva aj  naďalej zostáva, aby sa zdroje z verejného zdravotného poistenia používali férovo a efektívne pre všetkých  a pacienti nemuseli byť odkázaní na rozhodnutie poisťovne, či výnimku schváli alebo nie,“ informovala  ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Členovia kategorizačnej  komisie pre lieky  konštatovali, že na základe  novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov daný  liek spĺňa všetky zákonné podmienky pre zaradenie do  kategorizačného zoznamu. Pre kategorizačnú komisiu bola  rozhodujúca   závažnosť ochorenia a jeho výskyt v populácii.

Tento krok vnímame pozitívne, pretože ide o liečbu, ktorá  je  pre pacientov prínosná.  Vďaka nej sa im výrazne zvýšila kvalita života, sú oveľa samostatnejší, čo odbremenilo najmä ich rodiny. Pre mnohých pacientov s touto diagnózou je iný typ liečby nevyhovujúci a jedinou terapeutickou možnosťou je práve tento liek,“ zdôraznila  predsedníčka OZ Spoločnosť Parkinson Slovensko Katarína Felixová.

Rozhodnutie kategorizačnej komisie vstúpi do platnosti 1. júla 2018, dovtedy budú mať liek  bez doplatku  všetci pacienti, ktorí sa už týmto liekom liečia a užívajú ho.

MZ SR

Môže vás zaujímať

Trnka tvrdí, že chcel zbrane odovzdať dobrovoľne na vlastnú žiadosť