Jednou vetou

PAS: Zlacniť elektrinu najväčším odberateľom je nespravodlivé

Peter Kremský

Foto: TASR

Zlacniť elektrinu 200 najväčším odberateľom, ktoré majú energeticky náročnejšie výroby, je nespravodlivé, radšej treba zastaviť dotovanie hnedouhoľných baní. Podnikateľom sa nepáči, že Ministerstvo hospodárstva (MH) SR neodstráni vysoké ceny elektriny aj pre menšie firmy, zbytočne im zhoršujú konkurencieschopnosť. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

V rýchlom anonymnom prieskume PAS oslovila od 25. do 31. januára asi 1400 podnikateľov s otázkami, čo si myslia o znížení cien elektriny pre veľkých odberateľov, čo to prinesie a ak s ním nesúhlasia, ako by to navrhovali vyriešiť. Prieskumu sa zúčastnilo 111 respondentov, ktorí odpovedali aspoň na jednu otázku. Na prieskume sa zúčastnili zástupcovia podnikov všetkých veľkostí, pričom najviac bolo prirodzene mikropodnikov – vyše 40 %. Z veľkých podnikov s tržbami nad 50 miliónov eur pochádzalo vyše 12 % odpovedí.

Podľa prieskumu takmer 90 % opýtaných nepokladá zníženie cien elektriny pre 200 najväčších firemných odberateľov za správne. Opačný názor má približne desatina. Zvyšok by súhlasil so znížením ceny za určitých podmienok. „Výrazný odpor voči zvýhodňovaniu veľkých odberateľov elektriny svedčí o tom, že navrhnuté riešenie je neférové a nespravodlivé ku všetkým podnikom na trhu,“ povedal výkonný riaditeľ PAS Peter Kremský. Väčší odberatelia majú navyše lepšie ceny ako výsledok množstvovej zľavy pri odbere elektrickej energie, čiže v tomto prípade by išlo o ďalšie zvýhodnenie.

Na otázku, ako by bolo treba tento problém riešiť, ak takéto riešenie nie je správne, odpovedalo 102 respondentov, ktorí si mohli vybrať iba jednu ponúkanú možnosť, prípadne navrhnúť svoje riešenie. Viac ako polovica opýtaných sa priklonila k zastaveniu dotovania hnedého uhlia z hornej Nitry cez navýšenie ceny elektriny. Práve na to vynakladá štát ročne asi 100 miliónov eur, ktoré chce úpravou tarify za prevádzkovanie systému (TPS) veľkým odberateľom ušetriť.

Vyše 15 % opýtaných je podľa prieskumu presvedčených, že by sa uhlie a obnoviteľné zdroje energie (OZE) nemali dotovať v cenách elektriny, ale priamo zo štátneho rozpočtu. Takmer 12 % dokonca zastáva názor, že treba úplne prestať dotovať OZE – nech sa využívajú iba tie, ktoré dokážu predať elektrinu na voľnom trhu. Takmer 9 % opýtaných chce ostať pri doterajšom systéme bez zvýhodňovania veľkých firiem. Viac ako desatina respondentov pridala v prieskume vlastné riešenie, pričom sa objavovali najmä návrhy prestať kradnúť v energetike, zlepšiť štátny dohľad nad ňou, či vniesť do systému transparentnosť a zastaviť sociálnu politiku cez ceny elektriny, pretože baníci by sa veľmi skoro zamestnali v stavebníctve a automobilkách.

Môže vás zaujímať

Rezník hasí situáciu v RTVS. Problémová šéfka Hana Lyons končí, ale idú aj ďalší