Jednou vetou

Paška: Sankcie by mali prísť na rad až po konštruktívnom dialógu

Jaroslav Paška

foto: TASR

Sankcie by mali prísť na rad ako posledné, najskôr treba viesť konštruktívny dialóg. Povedal to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška v reakcii na rozhodnutia Rady Európskej únie (EÚ) v súvislosti s Poľskom a Maďarskom. Národniari preto na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR predložia návrh uznesenia k prijatiu článku 7 Lisabonskej zmluvy.

V znení návrhu trojice poslancov SNS sa uvádza, že NR SR berie na vedomie uznesenie Európskeho parlamentu. Zároveň chcú poslanci presadiť, aby slovenský parlament vyhlásil, že sa bude aktívne zasadzovať za to, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarska, Poľskej republiky a inštitúcií EÚ, ktorý prinesie odpovede na všetky otvorené otázky. V záujme zachovania jednoty EÚ a znižovania vzájomného napätia chcú poslanci návrhom dosiahnuť, aby všetky zainteresované strany prejavili politickú vôľu pokračovať v konštruktívnom a efektívnom dialógu o všetkých sporných otázkach.

Šokovaní študenti: Andrej Kiska nevie, čo sa deje v jeho kancelárii

Paška tvrdí, že Slovensko má záujem udržiavať a rozvíjať vzťahy so všetkými členskými štátmi Únie. „Slovenská republika považuje princíp právneho štátu za základný kameň fungovania spoločenstva, akým je EÚ. Na druhej strane však návrhy na spustenie postupu podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii vnímame ako krajné riešenie v prípadoch, keď zlyhajú všetky iné dostupné možnosti. V prípade otvorených otázok uprednostňujeme riešenia, ktoré budú založené na vzájomnom dialógu v konštruktívnom duchu bez negatívnych následkov na spoluprácu a jednotu v rámci EÚ a ktoré pomôžu posilniť vzájomnú dôveru a znížiť napätie,“ uviedol Paška.

Rozhodnutia Rady EÚ o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky a rozhodnutie Rady o určení podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa píše, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska, môžu podľa Pašku naštrbiť vzťah Slovenska s členskými štátmi. O návrhu uznesenia k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch Maďarska a Poľska s inštitúciami EÚ by mali poslanci NR SR rokovať podľa SNS na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 27. novembra.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky