Jednou vetou

Petrík: Rodičia by mali dať dieťa do škôlky, len ak budú mať o to záujem

Ilustračné foto

Foto: TASR

Zákonní zástupcovia dieťaťa by mali umiestniť svoje dieťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou iba vtedy, ak o to budú mať záujem. Navrhuje to nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík, ktorá na júnovú schôdzu parlamentu predložila návrh novely zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti.

Podľa návrhu by za naplnenie tohto práva mala zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt. „Súčasná situácia v obciach a mestách SR totiž zákonným zástupcom nedáva záruku, že o ich dieťa bude v čase, keď má tri až šesť rokov, adekvátne postarané,“ vysvetlila Petrík.

Nezaradená poslankyňa poukázala na to, že mestá a obce často zamietnu stovky žiadostí o prijatie do materských škôl, čo prináša viacero problémov. „Jedným z tých najvážnejších je, že kým zákonní zástupcovia nenájdu dostatočne zodpovednú osobu, ktorej by dieťa zverili, sú nútení obmedzovať svoju činnosť v zamestnaní, čo má negatívne dôsledky na rodinný rozpočet,“ tvrdí poslankyňa. Preto navrhuje dať rodičom istotu, že obec pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine zabezpečí, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne aspoň finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku. „O deti bude môcť byť postarané od ich troch rokov a až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Komu veríte vy? Prezidentovi alebo úradu vlády?

V procese umiestňovania detí do predškolskej starostlivosti predpokladá návrh zákona zapojenie nielen obcí, ale aj súkromných subjektov. V niektorých menších obciach totiž vzhľadom na demografickú krivku nebude podľa Petrík potrebné budovanie nových zariadení, ale postačovať bude využívanie kapacít súkromných a cirkevných škôl, či v budúcnosti nimi zriadených detských skupín.

Petrík predložila aj návrh zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách. Dôvodom podľa Petrík je faktická náročnosť zladenia rodičovstva a pracovného života mladých rodín, ktoré po dosiahnutí troch rokov veku dieťaťa nedokážu nájsť finančne dostupné miesto v materskej škole v mieste bydliska. Dôkazom toho, že ponuka služieb pre vekovú kategóriu detí od troch rokov veku v súčasnosti nezodpovedá dopytu rodičov, dokazujú podľa poslankyne aj štatistiky Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré vydáva štatistickú ročenku materských škôl. „V septembri 2006 bol počet odmietnutých žiadostí 1074 a v roku 2016 už bolo odmietnutých 11.631 žiadostí o miesto v materských školách. Situácia je kritická najmä vo väčších mestách,“ uviedla Petrík.

Vznik novej služby starostlivosti o dieťa v predškolskom veku má za cieľ urýchlene rozšíriť ponuku pre rodičov o takzvané detské skupiny. Využitie už existujúcich priestorov bude mať za následok rýchlejšie vytváranie potrebných miest pre deti.

 

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky