Jednou vetou

Plénum odobrilo lepšiu ochranu vody a povinné napojenie na kanalizáciu

Ilustračná foto

Foto: TASR

Ochrana vody na Slovensku sa má od 15. marca výrazne posilniť. Ministerstvo životného prostredia SR si to sľubuje od zmien vo vodnom zákone a v zákone o vodovodoch a kanalizáciách, ktoré vo štvrtok 95 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Vynovený vodný zákon prináša zákaz plavidiel so spaľovacím motorom v najprísnejších ochranných pásmach vodárenských zdrojov, jasnejší postup pri posudzovaní vodných elektrární aj prísnejšie pravidlá pri nakladaní s odpadovými vodami.

„Zrejme nikoho netreba presviedčať, že ochrana vody je pre každú krajinu tá najpodstatnejšia záležitosť. A naša novela výrazne zvyšuje a zefektívňuje ochranu toho najcennejšieho, čo máme,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Zmeny majú vychádzať z doterajších skúseností pri uplatňovaní legislatívy na ochranu vody.

Nové pravidlá pre plavidlá

Nové pravidlá majú preto platiť pre plavidlá so spaľovacím motorom. Tie budú mať zakázanú plavbu, kotvenie či státie v najprísnejšom I. a II. stupni ochranných pásiem vodárenských zdrojov. V III. stupni ochranných pásiem vodárenských zdrojov sa zakazuje plavba s dvojtaktnými motormi, ktoré majú napríklad vodné skútre.

Novela vodného zákona sa zaoberá aj posudzovaním stavieb spojených s vodným tokom, najmä protipovodňových opatrení, vodných elektrární, prístavov či mostov. Stavby totiž môžu spôsobiť zhoršenie stavu útvaru podzemnej aj povrchovej vody. Celý postup posudzovania bude preto podliehať režimu správneho poriadku. V praxi to podľa envirorezortu prinesie jasnejšie pravidlá pri posudzovaní diel. Okrem posudzovania vplyvov na životné prostredie bude samostatné konanie za spoluúčasti Výskumného ústavu vodného hospodárstva a verejnosti.

Zákon zároveň zavádza povinnosť pripojiť sa do 31. decembra 2021 na verejnú kanalizáciu. „Vlastník stavby alebo pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady,“ uvádza sa v zákone.

Koalícia núti pripojenie k verejnej kanalizácii, tvrdí Budaj

Opozičnému poslancovi Jánovi Budajovi (OĽaNO) neprešiel pozmeňujúci návrh, aby náklady na toto pripojenie až po hranicu pozemku neznášal majiteľ, ale prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorý si to môže zohľadniť vo svojich nákladoch. „Jednorazové náklady občana z povinnosti pripojiť sa na verejnú kanalizáciu sa môžu vyšplhať na niekoľko tisíc eur, čo je pre mnohé domácnosti neúmerná záťaž,“ povedal Budaj s tým, že sú na Slovensku aj domčeky, ktorých cena nie ja taká vysoká, koľko by stálo pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Budaj vládnu novelu považuje za tvrdú, preto ju chcel zjemniť. „Mnohí ľudia si urobili žumpy, mnohí majú moderné čističky odpadových vôd. Teraz koalícia núti obyvateľov pripojiť sa k verejnej kanalizácii. To však najmä pre dôchodcov môže tvoriť veľkú položku. Tento postup je preto nezodpovedný,“ odkázal.

Podľa jeho slov koaličný návrh spôsobí, že bude na starostovi a jeho úradníkoch, komu udelia výnimku, a preto tu vidí možnosť korupcie. Zákon totiž hovorí o povinnosti pripojiť sa, ak to nebude vyžadovať neprimerane vysoké náklady. „Nie je tam však napísané, aké náklady to sú. Rozhodovať bude starosta,“ dodal Budaj.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky