Jednou vetou

Podľa právnej analýzy transformácia akadémie sa už uskutočnila, tvrdí SAV

Predseda Slovenskej Akadémie Vied Pavol Šajgalík a vpravo právny zástupca TaylorWessing Andrej Leontiev

foto: TASR

Transformácia ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI) sa už uskutočnila. Potvrdenie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR len deklaruje stav, ktorý nastal 1. júla. Vyplýva to z analýzy advokátskej kancelárie, ktorú si SAV nechala vypracovať. Šéf akadémie Pavol Šajgalík tiež avizoval, že sa SAV obráti na prokuratúru, aby rezort školstva vyzvala na konanie.

aktualizované: 17:29

„Transformácia prebehla, práva, povinnosti a majetok podľa nášho názoru, lebo si myslíme, že podmienky splnené boli, prešli. Potvrdenie je len deklarácia toho, čo sa v skutočnosti stalo,“ povedal Andrej Leontiev z advokátskej kancelárie TaylorWessing, ktorá je autorom analýzy. Podľa jej názoru malo tiež ministerstvo VVI zapísať do registra k 1. júlu. Leontiev upozornil, že zákon pre transformáciu nevyžadoval žiadnu podmienku okrem plynutia času. Rovnako práva a povinnosti prechádzajú na VVI od 1. júla splnením povinnosti a nie sú viazané na procesný úkon MŠVVŠ.

Najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku je podľa prieskumov SAV

Podľa názoru právnikov SAV predložila dokumenty včas, aj ak boli predložené po 31. máji. „Od posledného listu, ktorým ministerstvo školstva vyčítalo chýbajúce dokumenty by podľa nás mala plynúť 30-dňová lehota, aby boli dokumenty doložené,“ podotkol Leontiev. To podľa SAV splnila. Teraz podľa neho plynie 30-dňová lehota rezortu školstva, aby tieto dokumenty skontrolovalo (nie obsahovo, ale formálne) a potvrdenie vydalo.

Dodal, že ak by k tomu nedošlo, išlo by o stav nečinnosti verejného orgánu a SAV má právo podať podnet na prokuratúru, aby to preskúmala. „Pri zápise, ktorý sa neudial k 1. júlu, už nečinnosť existuje, pri nevydaní potvrdenia nečinnosť bude existovať po uplynutí 30 dní,“ konštatoval právnik.

Zamestnanci SAV sú pre transformáciu v právnom vákuu, tvrdia tamojšie odbory

Ministerstvo argumentovalo nesplnenie povinnosti napríklad nepredložením vnútorných predpisov VVI. „Z právneho hľadiska je jasné, že vnútorný predpis nemôže pred 1. júlom vydať inštitúcia, ktorá sa až 1. júla transformuje. Akákoľvek požiadavka a sankciovanie nepredloženia predpisov pred 1. júlom je z právneho hľadiska nelogické,“ uviedol Leontiev. Šajgalík dodal, že SAV chce vnútorné predpisy na ministerstvo doručiť do konca mesiaca, aj keď podľa právnikov má na to čas do konca roka.

MŠVVŠ: Za právne vákuum je zodpovedná SAV, nedodala vnútorné predpisy

Ministerstvo školstva poskytuje všetku súčinnosť, avšak nemôže tolerovať porušovanie zákona. Podľa toho môže byť na verejné výskumné inštitúcie (VVI) prevedený majetok, pracovnoprávne vzťahy a peňažné prostriedky až po založení vnútorných predpisov do zbierky listín. Slovenská akadémia vied (SAV) ich však ešte nepredložila. V reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu SAV to uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.

To sa im podarilo! Pozrite sa, kde majú záujem o bylinku od našich vedcov

„Predseda SAV zaslal 19.7.2018 list ministerke školstva, v ktorom ju informuje, že SAV začne predkladať ministerstvu vnútorné predpisy verejných výskumných inštitúcií. Aj uvedené dokazuje, že akadémia nedodala do konca mája všetky dokumenty potrebné k úspešnej transformácii svojich inštitúcií,“ napísali z ministerstva.

Podľa právnej analýzy, ktorú si SAV nechala vypracovať, stačí vnútorné predpisy založiť do konca roka. „Z právneho hľadiska je jasné, že vnútorný predpis nemôže pred prvým júlom vydať inštitúcia, ktorá sa až prvého júla transformuje. Akákoľvek požiadavka a sankcionovanie nepredloženia predpisov pred prvým júlom je z právneho hľadiska nelogické,“ uviedol Andrej Leontiev z Taylor Wessing. Šéf akadémie Pavol Šajgalík dodal, že SAV chce vnútorné predpisy na ministerstvo doručiť do konca mesiaca. Právna analýza tiež konštatovala, že transformácia ústavov SAV na VVI už prebehla a potvrdenie ministerstva má len deklaratórny charakter.

Ako doplnil hovorca rezortu Peter Bubla, ministerstvo školstva so stanoviskom advokátskej kancelárie nesúhlasí. „Je smutné, že SAV musí za prostriedky daňových poplatníkov najímať právne kancelárie, ktoré, samozrejme, uvedú len tú časť zákona, ktorá sa hodí ich klientovi. Každý si môže v Zbierke zákonov pozrieť § 21a odsek 4 zákona o SAV, kde sú vymenované všetky práva, ktoré doposiaľ VVI neprešli z dôvodu, že SAV nesplnila povinnosť podľa odseku 2 rovnakého paragrafu uvedeného zákona a nepredložila všetky dokumenty,“ poznamenal.

Môže vás zaujímať

Kiskove obvinenie zrazu nie je žiadnym problémom pre budúcu koalíciu