Jednou vetou

Poslanci odmietli novelu upravujúcu orientáciu v návrhoch zákonov

Boris Kollár

foto: TASR – Jakub Kotian

Návrhy noviel zákonov zo strany poslancov a výborov sa nebudú musieť predkladať aj so znením súčasne platného zákona alebo jeho časti, ktorú novela upravuje. Poslanci v stredu nepodporili novelu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR z dielne hnutia Sme rodina. Poslanci ňou chceli dosiahnuť lepšiu orientáciu v návrhoch zákonov, pretože všetky zmeny a doplnenia by podľa ich návrhu boli vyznačené. Navrhovali teda, aby sa k návrhom prikladalo informatívne konsolidované znenie.

Tomuto neuveríte: Na magistráte bude o zábavu postarané vďaka tomuto!

„Cieľom predkladaného návrhu je zefektívnenie práce poslancov NR SR a umožnenie rýchlej orientácie v návrhoch zákonov tak samotným poslancom, ako aj širokej verejnosti, v prípade novelizácie zákonov, ktoré v NR SR predkladajú poslanci alebo výbory, zavedením povinnosti prikladať k návrhu novelizovaného právneho predpisu aj jeho informatívne konsolidované znenie,“ písali predkladatelia.

Plénum tiež v stredu odmietlo ďalší návrh hnutia, a to návrh novely Občianskeho zákonníka. V nej navrhovali, aby sa peňažné dlhy, ktoré vznikli neplnoletému dieťaťu, prenášali na jeho zákonného zástupcu.

Novelou chceli opoziční poslanci zaviesť zákonný prechod peňažných dlhov, ktoré vznikli v dôsledku konania dieťaťa do 15 rokov, na ich zákonných zástupcov, respektíve na osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

„Ako najvhodnejšia veková hranica ochrany detí je hranica do 15 rokov. Od tohto veku majú mladiství (osoby od 15 do 18 rokov) možnosť získať si vlastné prostriedky k hradeniu svojich dlhov,“ odôvodňovali navrhované zmeny.

Michal Kaliňák: Slovensko potrebuje skutočnú zmenu a nie retuš. Toto je riešenie

Poslanci nepodporili ani novelu zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Poslanci zo Sme rodina chceli zvýšiť ochranu maloletých osôb pred požívaním alkoholických a iných návykových látok. Navrhovali sprísnenie podmienok pre prevádzky.

Argumentovali tým, že predajcovia len v ojedinelých prípadoch preverujú vek zákazníka pri predaji alkoholu aj napriek hroziacim pokutám. Navrhovali preto odňatie povolenia na predaj alkoholu fyzickej alebo právnickej osobe, ak jej obec trikrát za rok uloží pokutu 170 eur a viac

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky