Jednou vetou

Poslancov do pléna vráti hlasovanie, musia rozhodnúť o 14 návrhoch

Ilustračné foto

Foto: TASR

Povinnosť odhlasovať prerokované body vráti poslancov Národnej rady SR do lavíc v pondelok 25. júna. Netradičný záver poslednej schôdze pred letnými prázdninami si zvolil zákonodarný zbor sám svojim rozhodnutím vynechať v piatok (22.6.) hlasovanie pre neprítomnosť viacerých členov parlamentu.

Na definitívne hlasovanie čaká novela zákona od koaličného Mosta-Híd, ktorou chce strana obmedziť používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 na obdobie počas osláv Nového roka. Právna norma má obmedziť aj predaj tejto pyrotechniky na zákonom dané obdobie. „Náš návrh hovorí o tom, že túto pyrotechniku je možné používať len dva dni v roku, ostatné dni v roku to bude zakázané,“ vysvetlil jeden z autorov Peter Antal. V pléne sa zároveň objavil aj jeho pozmeňujúci návrh, ktorým chce zakázať samoobslužný predaj zábavnej pyrotechniky.

 

Z dielne Mosta-Híd je aj novela zákona o vlastníctve bytov, ktorej cieľom je zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu oboma zákonnými formami, teda správcom a spoločenstvom vlastníkov. Návrh má tiež prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa správy domu.

OĽaNO diskutovalo o probléme regionálnych rozdielov

Posledným z koaličných návrhov, ktorý čaká na hlasovanie, je novela zákona o sociálnych službách od Aleny Bašistovej (nezaradená), Jany Vaľovej (Smer-SD) a Magdalény Kuciaňovej (SNS). Právna norma, ktorá je v prvom čítaní, má zabezpečiť, aby detské jasle už nemuseli plniť podmienku debarierizácie, ako im v súčasnosti nariaďuje platná legislatíva.

Zrušiť sa má aj povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas neprítomnosti dieťaťa v zariadení. Výnimkou má byť len úhrada za stravovanie v týchto zariadeniach. „Upustenie od povinnosti vracať sumu úhrady za neprítomnosť dieťaťa prispeje k stabilizácii finančného zázemia poskytovateľa služby, nakoľko náklady, ktoré mu vznikajú s prevádzkou zariadenia, bude môcť priebežne financovať,“ vysvetlili poslankyne.

Karol Farkašovský: Problém nie je proces voľby šéfa RTVS, ale zmena kritérií

Koalično-opozičné autorstvo má novela zákona o RTVS, ktorá má preniesť voľbu generálneho riaditeľa tejto inštitúcie z parlamentu na tzv. zbor voliteľov. Napriek tomu, že jedným z dvojice predkladateľov je exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), koaliční poslanci právnu normu počas rozpravy zväčša kritizovali. Karol Farkašovský (SNS) navyše oznámil, že SNS ju nepodporí. Kladne sa nevyjadrovali ani poslanci Smeru-SD. Spoluautorom právnej normy je Martin Poliačik (nezaradený).

Hlasovať sa bude aj o opozičnej novele zákona o štátnych sviatkoch. Právna norma má stanoviť začiatok okupácie Česko-Slovenska vojakmi Varšavskej zmluvy (21.8.) v roku 1968 a jej koniec (21.6.) v roku 1991 za pamätné dni.

Z dielne OĽaNO je aj návrh na zmeny Ústavy SR. Jeho podstatou je zaviesť možnosť zriadenia dočasného vyšetrovacieho výboru v parlamente. Do najvyššieho zákona štátu sa majú dostať vety, že „na vyšetrenie vecí verejného záujmu môže Národná rada Slovenskej republiky zriadiť vyšetrovací výbor“. „Urobí tak vždy, ak o to požiada najmenej tretina poslancov„. Tento výbor má mať desať členov. Voliť ich má parlament na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení v príslušnom volebnom období a to tak, aby päť členov bolo zvolených z koalície a päť členov z opozície.

Hlasovať sa bude aj o dvoch správach. Týkajú sa minuloročnej činnosti Slovenského pozemkového fondu a Ústavu pamäti národa.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky