Jednou vetou

Postupne začínajú opäť fungovať aj súdy

Ilustračné foto

Foto: TASR

Súdy môžu pojednávať najmä v trestných konaniach či v konaniach starostlivosti o maloletých

Občania budú môcť oddnes opäť využívať služby poskytované súdom, ako je napríklad podateľňa, pokladňa či vyššie overenie listín. Uviedlo to Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal Peter Bubla.

Súdy budú môcť zároveň pojednávať, napríklad ak pôjde o trestné konania, konania starostlivosti súdu o maloletých a konania bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny nenávratný následok.

Verejnosť bude môcť navštíviť aj osobne infocentrum na súde za účelom napríklad vyznačenia právoplatnosti či preštudovania alebo nahliadnutia do spisu. Pri poskytovaní služieb aj súdnych pojednávaniach však budú musieť súdy dodržiavať epidemiologické nariadenia aj limitovať počet osôb v priestoroch súdu.

V období do 31. mája 2020 si sudcovia a zamestnanci súdov plnia pracovné povinnosti v miestnostiach súdu aj v domácom prostredí. Zamestnanci súdu, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná, si môžu plniť svoje pracovné povinnosti z domu so súhlasom príslušného vedúceho zamestnanca.

Na úrade MS SR je možné prijímať návštevy v priestoroch budovy ministerstva s predchádzajúcim súhlasom vedúceho zamestnanca príslušného organizačného útvaru. Rovnako je možné vybavovať osobné podania písomne do zápisnice alebo iné úkony. Ak to však nie je nevyhnutné, naďalej sa uprednostňuje elektronická alebo telefonická komunikácia. Predlžujú sa aj hodiny podateľne do 14:00, v piatok do 12:00.

Probační a mediační úradníci sú od mája povinní zdržiavať sa na pracovisku aspoň dva pracovné dni v týždni.

Vo väzeniach sa povoľujú kultúrno-osvetové, záujmové a športové aktivity bez participácie externých subjektov. Rovnako vykonávanie bohoslužieb pri dodržaní počtu osôb, rešpektujúceho požiadavku na odstup medzi osobami. „Opäť je možné robiť vybrané porady, školenia a výcviky za dodržania podmienok odstupu medzi osobami. Pristupuje sa aj k regulovanému obnoveniu tuzemských služobných ciest pri dodržaní všetkých protiepidemiologických zásad,“ dodáva ministerstvo.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky