Jednou vetou

Poznáte dobré skutky detí? Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2018

Dobro má moc robiť zázraky. Dobré nás robí lepšími a lepšími sa stávame aj vtedy, ak sa o túto skúsenosť dokážeme podeliť s ostatnými. Deti to vedia. Aj malým dobrým skutkom dokážu vniesť do každodennej reality cenné a dôležité posolstvá a hodnoty. Pozorne sledujú dianie okolo seba a aktívne reagujú na situácie, s ktorými sa stretávajú. Podporujú dobro vo všetkých jeho formách a podobách. Prirodzená otvorenosť detí k pomáhaniu tam, kde je to potrebné, je inšpiratívna pre dospelých i celú spoločnosť.

Ako projekt prebieha

V apríli prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2018. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť… Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin. Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2018. Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť…
„Pre každú fázu projektu naše OZ pripravilo podporné pedagogické materiály pre učiteľov, pripravené na základe reálnych príbehov detí, zozbieraných počas dlhodobej existencie projektu. Teší nás, že tieto materiály, ktoré sú voľne dostupné na našej webstránke, sú veľmi využívané pedagógmi,“ povedala koordinátora projektu Magdalena Fabryová.

Mimoriadnu pozornosť získava najmä projekt Škola dobrých skutkov- 10 modelových hodín etickej výchovy na základe medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania ISCED pre Etickú výchovu na základných školách. Tieto materiály majú k súčasnému dňu viac ako 24 000 zobrazení a tešíme sa, že sú tak výrazne využívanou pomôckou pre pedagógov pri vyučovaní,“ dodala Fabryová.

„Veríme, že aj v roku 2018 budú učitelia cennými partnermi detí pri hľadaní, pomenovaní i konaní dobrých skutkov a projekt tak opäť bude môcť priniesť do našej každodennosti pozitívne a zmysluplné hodnoty práve cez reálne príbehy detí. Učiteľom za podporu deťom vopred ďakujeme.” dodáva k projektu Saša Broadhurst Petrovická, štatutárny zástupca OZ Detský čin roka.

Online anketa pre dospelých

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2018.

zdroj: Detský čin roka

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky