Jednou vetou

PR profesionáli chcú strážiť etické správanie na trhu

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Členovia Asociácie public relations Slovenskej republiky (APRSR) iniciovali vznik memoranda Etika v digitálnej komunikácii s cieľom strážiť etické správanie na trhu. Definuje niekoľko základných zásad zostavených na základe štandardov odvetvia, skúseností z praxe, ako aj odporúčaní medzinárodnej organizácie ICCO. Informovala Jana Šimeková z APRSR.

„Ako komunikační profesionáli si uvedomujeme osobitnú zodpovednosť pri šírení informácií v rámci riadenej komunikácie. Obzvlášť v čase, keď sa väčšina obsahu konzumuje v digitálnom priestore a na sociálnych sieťach – v prostredí, ktoré, žiaľ, nie je možné úplne kontrolovať, a preto sa stáva živnou pôdou pre podsúvanie odkazov, ktoré manipulujú verejnou mienkou a zásadné vplývajú na formovanie názorov,“ uviedla prezidentka asociácie Soňa Lexmanová.

APRSR si podľa nej považuje za prioritnú úlohu strážiť etické správanie sa na trhu a rozhodla sa zaviesť niekoľko opatrení s cieľom eliminovať prejavy, ktoré nie sú v súlade s dobrou praxou. „Sme rozhodnutí sa aktívne postaviť voči tomuto fenoménu. Vyzývame celé komunikačné odvetvie, ako aj marketérov, ďalšie profesijné združenia či odvetvové organizácie a v neposlednom rade aj profesionálov z komerčného prostredia a štátnej správy, aby sa k nám pridali a spoločne s nami presadzovali zásady etickej komunikácie a poukazovali na akékoľvek náznaky neštandardného či zavádzajúceho konania,“ dodala Lexmanová.

Na podporu gramotnosti žiakov pôjde viac peňazí

Memorandum Etika v digitálnej komunikácii vychádza podľa asociácie z princípov dobrej praxe, keďže aktuálne neexistuje legislatíva, ktorá by porušenia upravovala. Pomenúva najmä päť zásad: dbať na integritu informácií, jasne deklarovať záujmy, upozorňovať na neetické praktiky, budovať dôveru a odmietnuť neetické požiadavky. Dokument je jedným z krokov APRSR, ktorá si dala za cieľ aktívne pôsobiť a poukazovať na prípady neetického správania v komunikácii. Celý text memoranda predstaví APRSR verejnosti po pripomienkach ďalších asociácií v oblasti marketingovej komunikácie. Okrem memoranda pripravuje aj detailnejší etický manuál, ktorý bude tvoriť rámec pre zodpovednú online komunikáciu.

Môže vás zaujímať

Viac ako pätina Slovákov očakáva, že na Slovensko príde druhá vlna koronavírusu